BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Program Pauza 2020

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje kompleksowy program szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce, zwany Programem Pauza.

 

Szczegóły programu określone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 910/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

Szczegóły wsparcia realizowanego przez ZDMK oraz procedura skorzystania z niego znajdują się w Kartach Przewodnika dla Przedsiębiorcy.

 

Wsparcie ZDMK dotyczy takich obszarów, jak:

  1. OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, W TYM POD OGRÓDKI LETNIE, OBIEKTY HANDLOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE;
  2. OPŁATY ZA OZNAKOWANIE STANOWISK POSTOJOWYCH;
  3. OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA;
  4. CZYNSZE ZA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI;
  5. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE.

W przypadku chęci obniżenia czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości/lokalu będącego w zarządzie ZDMK, prosimy o korzystanie z załączonego wniosku.

 

 

 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa opracowuje specjalne Raporty Roczne, które podsumowują inicjatywy, działania oraz inwestycje jednostki realizowane w kolejnych latach.

 

Raport za rok 2016

Raport za rok 2017

Raport za rok 2018

Raport za rok 2019

 

 

Uchwałą nr LXIV/1412/17 Rada Miasta Krakowa przyjęła program pn. „Nowa Huta dziś!” określający zasady przeprowadzania remontów, budowy, przebudowy i rozbudowy podstawowej infrastruktury technicznej, tj. chodników, dróg i oświetlenia w pięciu nowohuckich dzielnicach.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu "Nowa Huta Dziś!" w roku 2019

 

Sprawozdanie z realizacji Programu "Nowa Huta Dziś!" w roku 2018

 

Sprawozdanie z realizacji Programu „Nowa Huta Dziś!” w roku 2017

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podejmuje również działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Krakowa.

 

Sprawozdanie z podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Krakowa w roku 2017.