BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa opracowuje specjalne Raporty Roczne, które podsumowują inicjatywy, działania oraz inwestycje jednostki realizowane w kolejnych latach.

 

Raport za rok 2016

Raport za rok 2017

Raport za rok 2018

Raport za rok 2019

 

 

Uchwałą nr LXIV/1412/17 Rada Miasta Krakowa przyjęła program pn. „Nowa Huta dziś!” określający zasady przeprowadzania remontów, budowy, przebudowy i rozbudowy podstawowej infrastruktury technicznej, tj. chodników, dróg i oświetlenia w pięciu nowohuckich dzielnicach.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu "Nowa Huta Dziś!" w roku 2019

 

Sprawozdanie z realizacji Programu "Nowa Huta Dziś!" w roku 2018

 

Sprawozdanie z realizacji Programu „Nowa Huta Dziś!” w roku 2017

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podejmuje również działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Krakowa.

 

Sprawozdanie z podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Krakowa w roku 2017.