BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-19 Udostępnienie protokołu wykonania stałej organizacji ruchu na ul. Smoleńsk nr.spr. KMR/35/2018/4