BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet ZDMK jest częścią składową budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet Gminy Miejskiej Kraków w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostepne są na stronie www.bip.krakow.pl/?mmi=42.


 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, podaje do publicznej wiadomości:

 

1. Wykaz pomocy 2011.

2. Wykaz pomocy 2012.

3. Wykaz pomocy 2013.

4. Wykaz pomocy 2014.

5. Wykaz pomocy 2015.

6. Wykaz pomocy 2016.

7. Wykaz pomocy 2017.

8. Wykaz pomocy 2018.

9. Wykaz pomocy 2019.

 

Zasady gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków oraz będącym we władaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie reguluje zarządzenie Nr 237/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2018 r.