Budżet Miasta i Sprawozdania

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2018 rok

 

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2017

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2017 roku 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2017 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2017

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.

 

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2016 rok

Prezentacja wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2016 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2016 rok

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ARCHIWUM (dokumenty w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetowej od roku 2000 dostępne są w Archiwum BIP MK)

 

Budżet obywatelski Krakowa

Infomacje na temat realizacji inwestycji