BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

 1. Z-ca Dyrektora - Dyrektor kontraktów
  (nr ref. ZDMK-15/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-14)
 2. Podinspektor/Inspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji - 3 etaty
  (nr ref. ZDMK-12/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 3. Podinspektor w Dziale Reklamacji i Upomnień
  (nr ref. ZDMK-13/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 4. Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego
  (nr ref. ZDMK-14/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg
  (nr ref. ZDMK-11/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-13)
 2. Inspektor w Dziale ds. Administrowania Nieruchomościami i Ewidencji Majątku - 2 etaty
  (nr ref. ZDMK-09/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 3. Starszy Specjalista w Dziale Uzgodnień
  (nr ref. ZDMK-10/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 4. Inspektor w Dziale Uzgodnień
  (nr ref. ZDMK-07/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. Inspektor w Sekcji ds. Kontroli OPP w Dziale Kontroli i Nadzoru
  (nr ref. ZDMK-08/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 2. Inspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg
  (nr ref. ZDMK-06/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-24)
 3. Kontroler Ruchu / Kontroler Strefy Płatnego Parkowania
  (nr ref. ZDMK-96/2019, składanie ofert do dnia 2020-02-14)
 4. Starszy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji - 2 etaty
  (nr ref. ZDMK-03/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-07)
 5. Podinspektor/Inspektor/Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji
  (nr ref. ZDMK-04/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-07)
 6. Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg
  (nr ref. ZDMK-05/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-07)
 7. Inspektor w Dziale Uzgodnień
  (nr ref. ZDMK-01/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-28)
 8. Specjalista w Dziale Utrzymania Obiektów Inżynierskich i Nieruchomości
  (nr ref. ZDMK-02/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-28)
 9. Główny Specjalista w Dziale Windykacji
  (nr ref. ZDMK-99/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-27)
 10. Inspektor/Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg
  (nr ref. ZDMK-98/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-20)
 11. Referent w Dziale Umów Inwestorskich
  (nr ref. ZDMK-97/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-20)