BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych


 

 

Dyrektor: Paweł Sularz

ZCK: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
Telefon: (12) 619-99-00
Fax: (12) 619-99-90
e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl

 

 W związku z odnotowaniem skokowego wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Krakowie, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczania transmisji wirusa, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Krakowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, podjęto decyzję o wprowadzeniu pomiaru temperatury ciała Interesantów chcących wejść na teren budynków ZCK.

Pełna treść Komunikatu oraz Zarządzenia Dyrektora ZCK dostępna TUTAJ.

 


Przyjęcia stron przez Dyrektora ZCK:
poniedziałek 13:30 - 15:00
zapisy pod nr tel.: (12) 619-99-32

"Informacja publiczna, która nie została opublikowana w BIP, podlega udostępnieniu na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie przedmiotu wniosku, sposób i formę udostępnienia informacji oraz dane umożliwiające skuteczne doręczenie.

Informacji publicznej udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Natomiast w przypadku, gdy nie może być ona udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany jest do powiadomienia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku).

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, o ile pozwalają na to środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku."

 
 

„Informacje dotyczące środowiska i jego ochrony dostępne są na stronie Centrum Informacji o Środowisku"

Centrala ZCK (12) 619 99 00Biura Obsługi Klienta cmentarzy/rejonów cmentarnych:

Rejon Rakowice (DR I)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
tel.: (12) 619-99-11, (12) 619-99-12                                                  

Rejon Podgórze (DR II)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków
tel.: (12) 656-17-25, (12) 656-25-23

Cmentarz Prądnik Czerwony (DR III)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków
tel.: (12) 410-65-50, (12) 410-65-62

Cmentarz Grębałów (DR IV)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków
tel.: (12) 645-31-14,  (12) 645-44-34


Godziny obsługi stron w ZCK:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30
 
Kasa czynna w ZCK:
poniedziałek 7:30 - 16:30
wtorek-piątek 7:30 - 15:00
 
SKRÓTY :

*       Cennik Usług
*       Strona ZCK