BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 


 

Cmentarz Prądnik Czerwony (DR III)
ul. Powstańców 48
31-422 Kraków

Godziny otwarcia cmentarza:

kwiecień - wrzesień 7:00 - 20:00
październik - marzec 7:00 - 18:00


Do kompetencji Cmentarza Prądnik Czerwony należy obsługa stron w zakresie:

 


przyjmowania pogrzebów, przydzielania miejsca pod grób ziemny do pochowania lub miejsca zastępczego, przyjmowania prolongat czasowych grobów ziemnych i murowanych, opłata zaległa, wytyczania, odbioru części podziemnej oraz odbioru części nadziemnej grobu murowanego wydawania zgody na remont grobu murowanego lub nagrobka, ustawienie lub wymiany nagrobka, ponownego montażu nagrobka, opiniowania wniosku o pogłębienie grobu, opiniowanie wniosku o uporządkowanie grobu, wydawanie zezwoleń na dodatkowe zajęcie gruntu, przyjmowania obowiązujących opłat cmentarnych, wynikających z obowiązującego cennika, opiniowania rozłożenia opłat za nienaruszalność grobu na raty zgodnie z przepisami i ustaloną w tym zakresie procedurą, przyjmowania i realizacji wniosków o ekshumację, świadczenia usług grabarskich, otwierania grobów murowanych, rozbiórki nagrobków i ich prowizoryczny montaż, itp. Ponadto regulacji stanów prawnych, zawierania umów, przydzielania miejsca pod budowę grobu murowanego, przyjmowania zastrzeżeń do grobów stałych ziemnych oraz murowanych.

 

więcej informacji