BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych


Rejon Podgórze (DR II)
ul. Wapienna 13
30 -544 Kraków

Obejmuje zakresem działania:
Nowy Cmentarz Podgórski
ul. Wapienna 13, Kraków
Stary Cmentarz Podgórski
ul. Telewizyjna, Kraków
Cmentarz Prokocim
ul. Bieżanowska, Kraków
Cmentarz Wola Duchacka
ul. Wspólna, Kraków
Cmentarz Pychowice
ul. Sodowa, Kraków
Cmentarz Kobierzyn - Lubostroń
ul. Lubostroń, Kraków
Cmentarz Maki Czerwone
ul. Maki Czerwone, Kraków

Godziny otwarcia cmentarzy:
kwiecień - wrzesień 7:00 - 20:00
październik - marzec 7:00 - 18:00
 


Do kompetencji Rejonu Podgórze należy obsługa stron w zakresie:


przyjmowania pogrzebów, przydzielania miejsca pod grób ziemny do pochowania lub miejsca zastępczego, przyjmowania prolongat czasowych grobów ziemnych i murowanych, opłata zaległa, wytyczania, odbioru części podziemnej oraz odbioru części nadziemnej grobu murowanego wydawania zgody na remont grobu murowanego lub nagrobka, ustawienie lub wymiany nagrobka, ponownego montażu nagrobka, opiniowania wniosku o pogłębienie grobu, opiniowanie wniosku o uporządkowanie grobu, wydawanie zezwoleń na dodatkowe zajęcie gruntu, przyjmowania obowiązujących opłat cmentarnych, wynikających z obowiązującego cennika, opiniowania rozłożenia opłat za nienaruszalność grobu na raty zgodnie z przepisami i ustaloną w tym zakresie procedurą, badania warunków terenowych do budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego, przyjmowania i realizacji wniosków o ekshumację, świadczenia usług grabarskich, otwierania grobów murowanych, rozbiórki nagrobków i ich prowizoryczny montaż, itp. Ponadto regulacji stanów prawnych, zawierania umów, przydzielania miejsca pod budowę grobu murowanego, przyjmowania zastrzeżeń do grobów stałych ziemnych oraz murowanych.

 

więcej informacji