BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych


Rejon Rakowice (DR I)
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

Obejmuje zakresem działania:
 
Cmentarz Rakowicki
ul. Rakowicka 26, Kraków
Cmentarz w Bronowicach
ul. Pasternik, Kraków
Cmentarz w Mydlnikach
ul. Balicka, Kraków
 

Godziny otwarcia cmentarzy:

kwiecień - wrzesień 7:00 - 20:00
październik - marzec 7:00 - 18:00


Do kompetencji Rejonu Rakowice należy obsługa stron w zakresie:


przyjmowania pogrzebów, przydzielania miejsca pod grób ziemny do pochowania lub miejsca zastępczego, przyjmowania prolongat czasowych grobów ziemnych i murowanych, opłata zaległa wytyczania, odbioru części podziemnej oraz odbioru części nadziemnej grobu murowanego wydawania zgody na remont grobu murowanego lub nagrobka, ustawienie lub wymiany nagrobka, ponownego montażu nagrobka, opiniowania wniosku o pogłębienie grobu, opiniowanie wniosku o uporządkowanie grobu, wydawanie zezwoleń na dodatkowe zajęcie gruntu, przyjmowania obowiązujących opłat cmentarnych, wynikających z obowiązującego cennika, opiniowania rozłożenia opłat za nienaruszalność grobu na raty zgodnie z przepisami i ustaloną w tym zakresie procedurą, badania warunków terenowych do budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego, uzyskiwania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków w kwestii uzgodnienia projektu, nawierzchni grobów znajdujących się w strefie objętej ochroną konserwatorską, przyjmowania i realizacji wniosków o ekshumację, świadczenia usług grabarskich, otwierania grobów murowanych, rozbiórki nagrobków i ich prowizoryczny montaż, itp.
Ponadto regulacji stanów prawnych, zawierania umów, przydzielania miejsca pod budowę grobu murowanego, przyjmowania zastrzeżeń do grobów stałych ziemnych oraz murowanych.

 

więcej informacji