Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych


W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

 

Nabory w miejskich jednostkach organizacyjnych od 11 czerwca 2019 r. 

 


 

Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

 


 

Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych

 

 


 

 

Zobacz też ogłoszenia w dziale: Ogłoszenia i komunikaty