Praca w jednostce

 

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

 1. samodzielny referent/intendent
  (nr ref. P83-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-08-21)
 2. Sekretarz szkoły ds. organizacyjno-kadrowych
  (nr ref. SP.0133.1.2020, składanie ofert do dnia 2020-07-31)
 3. nauczyciel wychowania przedszkolnego
  (nr ref. P83-2/2020, składanie ofert do dnia 2020-07-23)
 4. pielęgniarka
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 5. opiekun
  (nr ref. 6/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 6. ratownik medyczny
  (nr ref. 3/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 7. sekretarz szkoły
  (nr ref. SP134/0133/1/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-30)
 8. Referent kasjer
  (nr ref. Nabór 21.05.2020r., składanie ofert do dnia 2020-06-15)
 9. główny księgowy
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-06-15)
 10. PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ lub RATOWNIK MEDYCZNY
  (nr ref. DPSN-3/20, składanie ofert do dnia 2020-06-15)
 11. ORGANIZATOR
  (nr ref. DA-01-2-1100-5/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-14)
 12. EDUKATOR MUZEALNY
  (nr ref. MHF/2020/06/2, składanie ofert do dnia 2020-06-14)
 13. PRZEWODNIK MUZEALNY
  (nr ref. MHF/2020/06/1, składanie ofert do dnia 2020-06-14)
 14. STARSZY REFERENT DS. KADR
  (nr ref. MHK-02/05/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-11)
 15. Inspektor ds. pracowniczych
  (nr ref. DPSB-1, składanie ofert do dnia 2020-06-10)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Stanowisko urzędnicze – Referent/Starszy Referent w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  (nr ref. ZBK_EL-10/20, składanie ofert do dnia 2020-06-01)
 2. referent
  (nr ref. 8/2020, składanie ofert do dnia 2020-06-01)
 3. Kierownik Działu Zamówień Publicznych - 1/2 etatu
  (nr ref. KEGW/09-20, składanie ofert do dnia 2020-06-01)
 4. Inspektor w Dziale Ewidencji i Uzgodnień
  (nr ref. KEGW/10-20, składanie ofert do dnia 2020-06-01)
 5. Inspektor w Dziale Ewidencji i Uzgodnień
  (nr ref. KEGW/11-20, składanie ofert do dnia 2020-06-01)
 6. SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW SŁABOPRĄDOWYCH
  (nr ref. MHK-01/05/2020, składanie ofert do dnia 2020-05-31)
 7. APLIKANT
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-05-31)
 8. sekretarz szkoły
  (nr ref. 8896/1/2020, składanie ofert do dnia 2020-05-20)
 9. OPIEKUN/KIEROWCA
  (nr ref. DPSN-2/20, składanie ofert do dnia 2020-05-20)
 10. Opiekun
  (nr ref. DPS-SA-1101-1/20, składanie ofert do dnia 2020-05-18)
 11. specjalista d/s płac
  (nr ref. 3/2020 zsz2, składanie ofert do dnia 2020-05-15)
 12. SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-05-15)
 13. Terapeuta – 1 etat
  (nr ref. DPS.SKA.1102.1.2020, składanie ofert do dnia 2020-04-15)
 14. Robotnik gospodarczy – 1 etat
  (nr ref. NR REF. DPS.SKA.1102.2.2020, składanie ofert do dnia 2020-04-15)
 15. Development / promocja / koordynacja / administracja produkcji
  (nr ref. CC-1/2020-01, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 16. Administracja / technika / obsługa koncertów
  (nr ref. CC-3/2020-01, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 17. Pracownik socjalny – 5 etatów
  (nr ref. MOPS-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 18. Pracownik socjalny – do Działu Pomocy Bezdomnym – 1 etat
  (nr ref. MOPS-3/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 19. intendent (żywienie zbiorowe w placówce oświatowej)
  (nr ref. ZSIPS / 1 / 2019, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 20. Kasjer
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 21. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Dziale Analiz, Rękojmi i Gwarancji
  (nr ref. 5-ZIM-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 22. NAUCZYCIELA ŚWIETLICY
  (nr ref. SP158/110/3/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 23. Nauczyciel wspomagający
  (nr ref. SP158/110/4/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 24. NAUCZYCIEL BIOLOGII
  (nr ref. SP158/110/5/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 25. NAUCZYCIEL DARADZTWA ZAWODOWEGO
  (nr ref. SP158/110/6/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 26. Starszy referent / Samodzielny referent / Specjalista ds kadr
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-27)
 27. Pracownik socjalny
  (nr ref. DPS-SZ-2/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-26)
 28. Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego nr 3
  (nr ref. DPS-SZ-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-24)
 29. Specjalista ds. kadr
  (nr ref. ZSEN-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-20)
 30. Specjalista ds. zamówień publicznych
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 31. Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym
  (nr ref. (11-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 32. ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO / GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
  (nr ref. DA-01-2-1100-3/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-15)
 33. KSIĘGOWA/KASJERKA KSIĘGOWY/KASJER
  (nr ref. DA-01-2-4/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-13)
 34. PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA
  (nr ref. ZK31/1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-11)
 35. Specjalista/Główny Specjalista w pracowni dokumentacji obrazowej
  (nr ref. MHF/2020/2/2, składanie ofert do dnia 2020-03-08)
 36. SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-06)
 37. Inspektor w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną
  (nr ref. (08-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-06)
 38. Specjalista ds. edukacji
  (nr ref. MHF/2020/02/1, składanie ofert do dnia 2020-03-01)
 39. ASYSTENT KONSERWATORSKI W PRACOWNI KONSERWACJI MALARSTWA
  (nr ref. MHK-02/02/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 40. RENOWATOR PRZYUCZONY W PRACOWNI KONSERWACJI SZOPEK
  (nr ref. MHK-03/02/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 41. opiekun medyczny
  (nr ref. 2/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 42. dietetyk
  (nr ref. 4/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 43. opiekun
  (nr ref. 5/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 44. Specjalista w Biurze Platforma Dialogu Międzykulturowego
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-29)
 45. PRACOWNIK GOSPODARCZY
  (nr ref. DA-01-2-1100-2/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 46. Podinspektora ds. księgowości w Zespole Finansowo - Księgowym – 2 etaty
  (nr ref. (07-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 47. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
  (nr ref. SP158/110/1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 48. NAUCZYCIEL MATEMATYKI
  (nr ref. SP158/110/2/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 49. Konserwator
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 50. Nauczyciel - pedagog
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-02-24)
 51. ASYSTENT W PRACOWNI MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO KL PLASZOW
  (nr ref. MHK-01/02/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-23)
 52. Pracownik ekonomiczno-administracyjny - Intendent
  (nr ref. ZK20, składanie ofert do dnia 2020-02-21)
 53. Grafik
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-02-19)
 54. Samodzielne stanowisko ds. komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu
  (nr ref. 6/2019, składanie ofert do dnia 2020-02-02)
 55. ASYSTENT MUZEALNY W ODDZIALE RYNEK PODZIEMNY
  (nr ref. MHK-02/01/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-31)
 56. RZEMIEŚLNIK
  (nr ref. MHK-03/01/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-31)
 57. GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
  (nr ref. DA-01-2-1100-1/20, składanie ofert do dnia 2020-01-31)
 58. ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I SZTUKI KRAKOWA ŚREDNIOWIECZNEGO
  (nr ref. MHK-01/01/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 59. pracownik działu księgowości
  (nr ref. SP55.1.1.2020, składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 60. Specjalista ds. kadr, Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 61. SPECJALISTA DS. PROMOCJI, MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI
  (nr ref. 2/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 62. pomoc kuchenna
  (nr ref. ZSOI7-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-21)
 63. GŁÓWNY KSIĘGOWY
  (nr ref. ZSO NR 9 /2/ 2019, składanie ofert do dnia 2020-01-16)
 64. Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i produkcji koncertów
  (nr ref. 7/2019, składanie ofert do dnia 2020-01-15)
 65. Specjalista w Centrum rezydencji artystycznych
  (nr ref. 7/2019, składanie ofert do dnia 2020-01-12)
 66. pomoc administracyjna w sekretariacie szkoły
  (nr ref. LO7-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-01-10)
 67. SPECJALISTA
  (nr ref. SOSW2-1/2019, składanie ofert do dnia 2020-01-03)
 68. konserwator
  (nr ref. ZSL/8/2019, składanie ofert do dnia 2020-01-03)
 69. stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)
  (nr ref. MOK.1110.27.2019.GB, składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 70. Robotnik gospodarczy
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 71. starszy księgowy
  (nr ref. 1/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 72. sprzątaczka
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-12-31)
 73. SAMODZIELNY REFERENT
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-12-30)
 74. SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY
  (nr ref. MHK-01/12/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-29)
 75. SPECJALISTA DS. FUNDRAISINGU
  (nr ref. MHK-02/12/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-29)
 76. Pracownik ochrony
  (nr ref. 8/20019, składanie ofert do dnia 2019-12-27)
 77. KASJER BILETOWY
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-12-22)
 78. Specjalista ds. kadr i płac
  (nr ref. 5/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-20)
 79. referent ds administracyjnych
  (nr ref. SP36-4/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-17)
 80. Terapeuta
  (nr ref. DPS.SKA.1102.13.2019, składanie ofert do dnia 2019-12-16)
 81. SEKRETARZ SZKOŁY
  (nr ref. SP148-2/2019-SK, składanie ofert do dnia 2019-12-16)
 82. ASYSTENT - ANIMATOR KULTURY
  (nr ref. MHK-02/11/2019, składanie ofert do dnia 2019-12-15)
 83. Główny Księgowy
  (nr ref. ZSO.7.1.2019.NM, składanie ofert do dnia 2019-12-13)
 84. SPECJALISTA DS REMONTÓW I INWESTYCJI
  (nr ref. MHK-01/11/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-30)
 85. KUCHARZ/KUCHARKA
  (nr ref. ZK14/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-30)
 86. POMOC KUCHENNA
  (nr ref. ZK14/2/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-30)
 87. MŁODSZY OPIEKUN
  (nr ref. ZK14/3/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-30)
 88. Robotnik gospodarczy
  (nr ref. P43-5/2019/NP, składanie ofert do dnia 2019-11-30)
 89. Instruktor terapii zajęciowej – ½ etatu
  (nr ref. DPS.SKA.1102.15.2019, składanie ofert do dnia 2019-11-27)
 90. Tyflopedagog, Tyflopsycholog
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-11-21)
 91. test arch
  (nr ref. test arch, składanie ofert do dnia 2019-11-21)
 92. OSOBA SPRZĄTAJĄCA
  (nr ref. TG-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-20)
 93. Surdopedagog, Surdopsycholog
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-11-12)
 94. kierownik gospodarczy
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-10-31)
 95. Sprzątająca
  (nr ref. LO3-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-31)
 96. SPECJALISTA DS. FUNDRAISINGU
  (nr ref. MHK-04/10/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-30)
 97. Opiekun dzieci
  (nr ref. 3, składanie ofert do dnia 2019-10-30)
 98. Ratownik
  (nr ref. ZSOMS, składanie ofert do dnia 2019-10-28)
 99. STARSZY REFERENT DS. PŁAC
  (nr ref. MHK-03/10/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-27)
 100. Sekretarz szkoły
  (nr ref. 1, składanie ofert do dnia 2019-10-26)
 101. Sprzątająca
  (nr ref. SP3-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-25)
 102. RZEMIEŚLNIK – MONTAŻYSTA WYSTAW
  (nr ref. MHK-01/10/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-24)
 103. TECHNIK DS. NAGŁOŚNIENIA
  (nr ref. MHK-02/10/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-23)
 104. samodzielny referent ds. uczniowski
  (nr ref. ZSOI7-4/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 105. Specjalista ds. płac
  (nr ref. 2, składanie ofert do dnia 2019-10-21)
 106. POMOC NAUCZYCIELA – JĘZYK ROSYJSKI
  (nr ref. SP158/1/2019., składanie ofert do dnia 2019-10-18)
 107. STARSZY REFERENT DS. ORGANIZACJI WYSTAW
  (nr ref. MHK-03/09/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-08)
 108. Pomoc kucharza
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-10-07)
 109. INTENDENT
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-10-07)
 110. nauczyciel – specjalista
  (nr ref. SP119, składanie ofert do dnia 2019-10-02)
 111. SPECJALISTA DS. ELEKTRYCZNYCH I SYSTEMÓW SŁABOPRĄDOWYCH
  (nr ref. MHK-01/09/2019, składanie ofert do dnia 2019-10-01)
 112. GŁÓWNY KSIĘGOWY
  (nr ref. ZSO NR 9 /1/ 2019, składanie ofert do dnia 2019-09-30)
 113. Oświetleniowiec
  (nr ref. STU-1/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-30)
 114. Inspicjent
  (nr ref. STU-2/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-30)
 115. Pracownik Techniczny
  (nr ref. STU-3/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-30)
 116. Sekretarz szkoły
  (nr ref. Zsoi7-3/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-27)
 117. RZEMIEŚLNIK – MONTAŻYSTA WYSTAW
  (nr ref. MHK-02/09/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-25)
 118. pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający
  (nr ref. SP119, składanie ofert do dnia 2019-09-25)
 119. INTENDENT
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-09-23)
 120. sprzątaczka
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-09-23)
 121. sprzątajacy/sprzątająca
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-09-20)
 122. Specjalista Ds. Płac
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-09-20)
 123. Psycholog, Pedagog
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-09-08)
 124. nauczyciel wychowania przedszkolnego
  (nr ref. P-5/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-31)
 125. Psycholog, Pedagog
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-08-30)
 126. specjalista
  (nr ref. PK80, składanie ofert do dnia 2019-08-25)
 127. Informatyk w Sekcji Serwisu
  (nr ref. MHK-01/08/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-23)
 128. referent ds. finansowo-ksiegowych
  (nr ref. SOSEN-1/2019-NS, składanie ofert do dnia 2019-08-20)
 129. nauczyciel wychowania przedszkolnego
  (nr ref. P163-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-16)
 130. inspektor ds. BHP
  (nr ref. ZSOI7-2/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-13)
 131. REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. KSOS /1/ 2019, składanie ofert do dnia 2019-08-05)
 132. referent
  (nr ref. 1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 133. referent
  (nr ref. 1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 134. Nauczyciel języka polskiego
  (nr ref. 1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 135. Nauczyciel biologii
  (nr ref. 2/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 136. Nauczyciel informatyki
  (nr ref. 3/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 137. Nauczyciel języka angielskiego
  (nr ref. 4/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 138. pomoc kuchenna
  (nr ref. P-5/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 139. Robotnik gospodarczy
  (nr ref. P43-1/2019-NP, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 140. Pomoc nauczyciela
  (nr ref. P43-2/2019/NP, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 141. Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  (nr ref. P43-3/2019- NP, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 142. Tyflopedagog
  (nr ref. P43-4/2019-NP, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 143. Pracownik gospodarczy
  (nr ref. DPS.SKA.1102.6.2019, składanie ofert do dnia 2019-07-31)
 144. SEKRETARZ SZKOŁY
  (nr ref. SP148-1/2019-SK, składanie ofert do dnia 2019-07-29)
 145. STARSZY REFERENT DS. PŁAC
  (nr ref. MHK-02/07/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-28)
 146. ASYSTENT MUZEALNY W PRACOWNI MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO KL PLASZOW
  (nr ref. MHK-04/07/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-28)
 147. Księgowy ds. płac
  (nr ref. ŻŁ22-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-15)
 148. SPECJALISTA DS. KADR
  (nr ref. PK117/1/2018/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-10)
 149. Główny specjalista ds. promocji
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2019-07-09)
 150. samodzielny referant ds. administracyjno- kadrowych
  (nr ref. ple46/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-08)
 151. Samodzielny referent ds. kadr
  (nr ref. PK99(/1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-05)
 152. Referent
  (nr ref. SP49-1/2019-RE, składanie ofert do dnia 2019-07-04)
 153. Samodzielny referent ds. żywienia i zaopatrzenia
  (nr ref. PK144/1, składanie ofert do dnia 2019-06-19)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. inspektor nadzoru inwestorskiego
  (nr ref. MCOO.KD.1110.6.2020, składanie ofert do dnia 2020-05-15)
 2. Podinspektor -Terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej – 0,5 etatu
  (nr ref. MOPS-5/2020, składanie ofert do dnia 2020-05-14)
 3. inspektor ds ppoż
  (nr ref. MCOO.KD.1110.7.2020, składanie ofert do dnia 2020-05-11)
 4. PIELĘGNIARKA
  (nr ref. DPSN-1/20, składanie ofert do dnia 2020-05-11)
 5. inspektor nadzoru inwestorskiego
  (nr ref. MCOO.KD.110.5.2020, składanie ofert do dnia 2020-05-08)
 6. informatyk (1 etat)
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-04-30)
 7. główny księgowy
  (nr ref. MDK KA_8/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-27)
 8. informatyk
  (nr ref. SP80-1100-2/20, składanie ofert do dnia 2020-04-21)
 9. Główny Księgowy
  (nr ref. KEGW/08-20, składanie ofert do dnia 2020-04-21)
 10. Z-ca Dyrektora - Dyrektor kontraktów
  (nr ref. ZDMK-15/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-14)
 11. Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego
  (nr ref. ZDMK-14/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 12. Podinspektor w Dziale Reklamacji i Upomnień
  (nr ref. ZDMK-13/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 13. Podinspektor/Inspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji - 3 etaty
  (nr ref. ZDMK-12/2020, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 14. główny księgowy
  (nr ref. 2/2020 zsz2, składanie ofert do dnia 2020-04-10)
 15. specjalista ds merytorycznych
  (nr ref. MCOO.KD.110.4.2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 16. Podinspektor -Terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej – 0,5 etatu
  (nr ref. MOPS-4/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 17. główny księgowy
  (nr ref. MDK KA_7/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
 18. KIEROWNIK GOSPODARCZY
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-30)
 19. GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP
  (nr ref. KSOS /1/ 2020, składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 20. Stanowisko urzędnicze - Specjalista/Starszy Specjalista w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (INFORMATYK)
  (nr ref. ZBK_NA-9/20, składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 21. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
  (nr ref. (13-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 22. Inspektor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Utrzymania Infrastrktury
  (nr ref. (12-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 23. Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody
  (nr ref. 10-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 24. Pracownik Socjalny
  (nr ref. 2, składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 25. Specjalista
  (nr ref. ZSPS.A.110.3.2020.LB, składanie ofert do dnia 2020-03-14)
 26. Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg
  (nr ref. ZDMK-11/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-13)
 27. Specjalista ds. promocji
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-13)
 28. Specjalista ds. księgowości
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-13)
 29. Specjalista d/s uczniowskich
  (nr ref. 1/2020zsz2, składanie ofert do dnia 2020-03-12)
 30. Podinspektor -Terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej – 0,5 etatu
  (nr ref. MOPS-2/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 31. Starszy Specjalista w Dziale Uzgodnień
  (nr ref. ZDMK-10/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 32. Starszy Specjalista w Dziale Termomodernizacji – ½ etatu
  (nr ref. KEGW/07-20, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 33. Inspektor w Dziale ds. Administrowania Nieruchomościami i Ewidencji Majątku - 2 etaty
  (nr ref. ZDMK-09/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 34. Inspektor w Dziale Analiz, Rękojmi i Gwarancji
  (nr ref. 4-ZIM-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 35. Specjalista w Zespole Utrzymania Infrastruktury
  (nr ref. (09-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 36. SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC
  (nr ref. ZSEl Nr 2_1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 37. Archiwista
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 38. Pomocnik muzealny
  (nr ref. MHF/2020/2/3, składanie ofert do dnia 2020-03-08)
 39. Główny księgowy
  (nr ref. żł.5.1.2020, składanie ofert do dnia 2020-03-05)
 40. Stanowisko urzędnicze - Referent/Starszy Referent w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  (nr ref. ZBK_NU-8/20, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 41. Pracownik gospodarczy
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 42. główny księgowy
  (nr ref. MDK KA_6/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 43. Za-ca Kierownika w Dziale Termomodernizacji
  (nr ref. KEGW/04-20, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 44. Stanowisko urzędnicze – Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  (nr ref. ZBK_FM-7/20, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 45. Kierownik Działu Nowych Technologii
  (nr ref. KEGW/05-20, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 46. Podinspektor w Dziale Nowych Technologii – ½ etatu
  (nr ref. KEGW/06-20, składanie ofert do dnia 2020-03-02)
 47. Inspektor w Sekcji ds. Kontroli OPP w Dziale Kontroli i Nadzoru
  (nr ref. ZDMK-08/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 48. Zastępca Dyrektora ds. Obsługi i Kontroli
  (nr ref. 3-20, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 49. Inspektor w Dziale Uzgodnień
  (nr ref. ZDMK-07/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-28)
 50. Specjalista w Dziale Organizacyjnym
  (nr ref. KEGW/02-20, składanie ofert do dnia 2020-02-24)
 51. Główny Specjalista ds. Promocji i PR – ¾ etatu
  (nr ref. KEGW/03-20, składanie ofert do dnia 2020-02-24)
 52. Kierownik Działu Administracji
  (nr ref. OKKNH-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-20)
 53. Sekretarz szkoły
  (nr ref. ZSP-9.DR1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-19)
 54. Referent – 1 etat
  (nr ref. MCPU-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-18)
 55. Specjalista do spraw żywienia
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-02-16)
 56. Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  (nr ref. ZIS-01/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-14)
 57. Sekretarka/Sekretarz
  (nr ref. 1/2020, składanie ofert do dnia 2020-02-14)
 58. Stanowisko urzędnicze - Referent/Starszy Referent w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  (nr ref. ZBK_EM-4/20, składanie ofert do dnia 2020-02-14)
 59. Woźna
  (nr ref. LO21-2/2020-NM, składanie ofert do dnia 2020-01-29)
 60. Nauczyciel do zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera
  (nr ref. LO21-1/2020-NM, składanie ofert do dnia 2020-01-27)
 61. SPECJALISTA DO SPRAW TECHNICZNYCH W BRANŻY INFORMATYCZNEJ
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 62. PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
  (nr ref. , składanie ofert do dnia 2020-01-24)
 63. SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  (nr ref. MHF/2019/11/4, składanie ofert do dnia 2019-12-23)
 64. Ogrodnik
  (nr ref. DA-K/1100-6/2019, składanie ofert do dnia 2019-11-04)
 65. Inspektor ds. Kadrowo-Płacowych
  (nr ref. 1/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-30)
 66. Instruktor ds. wychowania i edukacji dzieci w Mini Ognisku Artystycznym działającym w Klubie Kultury Mydlniki
  (nr ref. 4/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-10)
 67. Instruktor ds. organizacji imprez w Klubie Kultury Paleta
  (nr ref. 3/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-08)
 68. instruktor ds. wychowania i edukacji dzieci
  (nr ref. 2/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-16)
 69. referent/specjalista
  (nr ref. 12345, składanie ofert do dnia 2019-06-18)