Oświadczenia majątkoweLp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Paweł Sularz Zarząd Cmentarzy Komunalnych 2019 PDF ( 346.36 kB )
2 Paweł Sularz Zarząd Cmentarzy Komunalnych 2018 PDF ( 260.67 kB )
3 Paweł Sularz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2018 PDF ( 243.15 kB )
4 Paweł Sularz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2018 PDF ( 243.17 kB )
5 Paweł Sularz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2017 PDF ( 268.87 kB )
6 Paweł Sularz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2017 PDF ( 530.46 kB )
7 Paweł Sularz Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 1092.00 kB )
8 Paweł Sularz Rada Miasta Krakowa 2010 PDF ( 164.32 kB )
9 Paweł Sularz Rada Miasta Krakowa 2009 PDF ( 378.85 kB )
10 Paweł Sularz Rada Miasta Krakowa 2008 PDF ( 99.84 kB )


W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe