Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 262.77 kB )
2 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 252.67 kB )
3 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 791.20 kB )
4 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 778.49 kB )
5 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 779.45 kB )
6 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 922.81 kB )
7 Jerzy Popiel Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 889.52 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe