Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 325.59 kB )
2 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 344.59 kB )
3 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 329.28 kB )
4 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 328.30 kB )
5 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 329.58 kB )
6 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 341.40 kB )
7 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 723.26 kB )
8 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 729.94 kB )
9 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 729.58 kB )
10 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 751.86 kB )
11 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 734.37 kB )
12 Rafał Komarewicz Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 941.12 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe