Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 354.52 kB )
2 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 78.67 kB )
3 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 627.04 kB )
4 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 1244.79 kB )
5 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 1241.70 kB )
6 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 421.53 kB )
7 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1206.57 kB )
8 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 1201.92 kB )
9 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1621.13 kB )
10 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1487.40 kB )
11 Bogusław Kośmider Rada Miasta Krakowa 2011 PDF ( 1636.82 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe