Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 378.28 kB )
2 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 389.33 kB )
3 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 382.10 kB )
4 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 387.75 kB )
5 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 647.24 kB )
6 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 889.27 kB )
7 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 824.88 kB )
8 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 900.20 kB )
9 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 766.26 kB )
10 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 873.27 kB )
11 Michał Drewnicki Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 906.16 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe