WYBORY SAMORZĄDOWE

 NIEDZIELA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 Głosujemy w godz. 700—2100

 

AKTY PRAWNE | INFORMACJE DLA OKW | INFORMACJE DLA WYBORCÓW | MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

z dnia 18 września 2018 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 13 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej

 

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

INFORMACJE NA TEMAT GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 


INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30) 

 

Informacja w sprawach organizacyjno-technicznych: tel. 887 201 906, 12 616 17 56, 12 616 12 11. Kontakt e-mail: or.umk@um.krakow.pl

 

Informacja w sprawie rejestru wyborców:

- dla osób z dzielnic I–III - tel. 12 616 91 75, 12 616 93 32

- dla osób z dzielnic IV–VII - tel. 12 616 93 30, 12 616 93 29

- dla osób z dzielnic VIII–XIII - tel. 12 616 57 20

- dla osób z dzielnic XIV–XVIII - tel. 12 616 87 09, 12 616 87 35

 


URZĘDNICY WYBORCZY

 

 

Informacje dotyczące urzędników wyborczych - zobacz tutaj.

 

Urzędnikami wyborczymi dla Krakowa są: Kamila Fidura, Barbara Golanko, Paulina Grabowska, Bożena Kędzierska.

 

Urzędnicy wyborczy będą wykonywali zadania związane z wyborami w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Zobacz jakie zadania będą wykonywać urzędnicy wyborczy - kliknij tutaj.

 

 


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 


Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Prezydent Miasta Krakowa informuje o lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków słupów ogłoszeniowych przeznaczonych także na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych uprawnionych komitetów wyborczych.

 

Bryły przestrzenne o wymiarach 3m x 3m:

1. Rynek Główny (płyta w okolicy rzeźby Igora Mitoraja),

2. Plac Inwalidów,

3. Plac Niepodległości (obok hali sportowej KS Korona),

4. Aleja Róż,

5. Planty (w okolicach Barbakanu),

6. Rondo Mogilskie (płyta dolna obok przystanku tramwajowego),

7. Łagiewniki (pętla tramwajowo-autobusowa),

8. Plac Wolnica,

9. ul. Lubicz (przystanek tramwajowy naprzeciwko Hotelu Europejskiego),

10. Bronowice Małe (pętla tramwajowa).

 

Bryły przestrzenne o wymiarach 3m x 2m:

1. Hala Targowa,

2. Krowodrza Górka (pętla),

3. Azory (pętla przy ul. Weissa),

4. Rondo Matecznego,

5. Borek Fałęcki (pętla),

6. ul. Wiślicka,

7. Rondo Kocmyrzowskie.

 

Są to czworoboczne konstrukcje metalowe. Dwie ściany przeznaczone są na urzędowe ogłoszenia wyborcze, a dwie na bezpłatne umieszczanie informacji i plakatów przez uprawnione komitety wyborcze.

 

Jednocześnie przypomina się o bezwzględnym zakazie umieszczania, przez podmioty nieuprawnione, informacji i plakatów wyborczych na przestrzennych bryłach ogłoszeniowych opatrzonych napisem: URZĘDOWE OBWIESZCZENIA WYBORCZE.


PROPOZYCJE ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA