Dokument archiwalny

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

  

Komunikat w sprawie wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych łącznie za I i II turę wyborów rozpocznie się 29 listopada 2018 r. W tym dniu zostaną przekazane przelewy na wskazane rachunki bankowe oraz uruchomiona zostanie wypłata gotówkowa, która będzie realizowana w punktach kasowych oddziałów banku PKO Bank Polski S.A. w następujących terminach:

 

- od 29 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. w godzinach pracy oddziału banku – dla komisji od nr 1 do nr 224;

- od 30 listopada 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w godzinach pracy oddziału banku – dla komisji od nr 225 do nr 447.

 

Otrzymanie diety w formie gotówkowej możliwe będzie po przedstawieniu w banku dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

Diety, które nie zostaną odebrane w punktach kasowych oddziałów banku PKO Bank Polski S.A w podanych terminach, zostaną przesłane w formie przekazu pocztowego za zaliczeniem pocztowym.

 

Wypłata gotówkowa diet nie będzie realizowana w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

 

Lista oddziałów banku, w których będzie możliwa realizacja wypłaty diet w formie gotówkowej

 

 


 

Alfabetyczny wykaz osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych w Krakowie

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Prezentacja ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 

Przykłady znaku X

 

Prezentacja ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie