ARCHIWUM URZĘDU MIASTA KRAKOWA                                                                                                                                                                                       

Na Załęczu 2, 31-587 Kraków

tel.: +48 12 616 90 00; 616 90 08, 616 90 06

faks: +48 12 616 90 05 

 

Mapa dojazdu


 

 

Archiwum gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację zlikwidowanych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

 

Korespondencję należy kierować :
Referat Archiwum
Wydział Organizacji i Nadzoru

Na Załęczu 2,

31-587 Kraków

 

OPŁATA:
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej w rozliczeniach krajowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa