logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów i uchwały krajobrazowej oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

Wyłożenia projektów do publicznego wglądu odbywają się na ul. Mogilskiej 41, parter pokój 2.

Ogłoszenia o trwających wyłożeniach do publicznego wglądu są wywieszane na tablicy informacyjnej obok pokoju 3 (Informacja planistyczna).
 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO"
  - w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2019 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 26 listopada 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 7 stycznia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK"
  - w dniach od 18 listopada do 16 grudnia 2019 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 27 listopada 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 3 stycznia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPASTERNIK


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-11-28 14:51:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-26 10:20:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-25 08:40:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-19 07:49:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-18 11:37:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-12 12:59:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-31 13:39:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 09:38:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 11:53:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 11:52:25
TOMASZ GDULA
 Edycja