1. Raporty o Stanie Miasta

  2. Raporty i opracowania zdrowotne

  3. Raporty z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków

  4. Raporty, sprawozdania  o Oświacie
   1. System Informacji Oświatowej
   2. Inne (raporty, sprawozdania)

  5. Opracowania z zakresu turystyki
   1. badania ruchu turystycznego
   2. wykonane na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego
   3. waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki


  6. Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf]
   Raport z badań przeprowadzonych w 2007 r.


  7. Biuletyny, opracowania statystyczne
   1. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego
   2. Biuletyny Statystyczne Miasta Krakowa/ Statistical Bulletin of the City of Krakow
   3. Kraków w liczbach/ Krakow in Numbers
   4. Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy
    Serwis prezentujący dane demograficzne i statystyczne dotyczące Krakowa i jego mieszkańców.


  8. Krakowski Rynek Nieruchomości/ Krakow Real Estate Market

 

 

Zobacz też:

 1. Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa i inne sprawozdania