Wydział Skarbu Miasta
Symbol: GS
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9844, 12-616-9845
Faks: 12-616-9846, 12-616-9842
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Marta Witkowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Trembecka
Telefon:12-616-9848
Zastępca Dyrektora Wydziału: Zofia Kuryśko
Telefon:12-616-9849

Zakres działania:

Gospodarowanie własnym i powierzonym Miastu mieniem - sprawy związane z realizacją uprawnień właścicielskich, głównie dotyczących gospodarowania mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa, m.in. zbywanie i nabywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieranie umów dzierżawy, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz nadzór właścicielski dot. działalności spółek miejskich.

Zarządzenie nr 1147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta.Uwagi:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  1. Wiesława Bielat, Inspektor pok.113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-08)
  2. Michał Bachowski, Kierownik Referatu - pok.3 
    Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-08)

OPŁATY POBIERANE PRZEZ WYDZIAŁ SKARBU MIASTA  

 

OPŁATA SKARBOWA

 

Wydział Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 nie posiada kasy UMK.

Najbliższe kasy znajdują się w Wydziale Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 8

Kasa Nr 4 - od strony ul. Grunwaldzkiej 8 czynna dla mieszkańców w godzinach: 8:00 - 15:30.
 Struktura wydziału:
Referat Zbywania Nieruchomości na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych - GS-01
Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania - GS-02
Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych - GS-03
Referat Zbywania Lokali - GS-04
Referat Przetargów i Zamian - GS-05
Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności - GS-06
Referatu Nabywania Nieruchomości na Rzecz Gminy Miejskiej Kraków - GS-07
Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich - GS-08
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków - GS-09
      Stanowisko Ds. Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste - GS-09-1
Referat Ds. Spółek i Fundacji - GS-10
Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości - GS-11
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa - GS-12
Referat Organizacyjny - GS-13
Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań - GS-14
Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych - GS-15
Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami - GS-16
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa - GS-17


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta (61)


Wstecz