Informacje tel: 12 616 88-48, 12 616 90-85 do 87

Ważne Informacje:

Od dnia 1 lutego 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, będzie czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 18:00 - tel. 12 616 9085; 12 616 9086,

Od dnia 1 lutego 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, zmienia godziny przyjmowania zainteresowanych mieszkańców. Punkt będzie czynny :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 - tel. 12 616 8848.

 

Od dnia 23 maja 2017 r. Punkt Informacyjno - Doradczy dotyczący Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa znajdujący się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.

Punkt będzie czynny :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 - tel. 12 616 9087; 12 616 5677

 

 

Od 1 grudnia 2015 r. wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61) oraz w Galerii Bonarka City Center (ul. Kamieńskiego 11).

 

 

EKSPERTYZA Nr 280/AE/2017 wykonana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG
temat: Zakres i kryteria oceny urządzeń stosowanych do poprawy jakości powietrza w środowisku przebywania dzieci wraz ze specyfikacją rodzajów dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć ich dostawca.
Dokument przeznaczony jest wyłącznie dla Zleceniodawcy i nie może być bez pisemnej zgody KOMAG-u powielany inaczej jak w całości.

 


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa

 

Dnia 21 grudnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dopuszcza ona możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod warunkiem określenia przez radę gminy zasad udzielania ww. dotacji celowej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

Ogłoszenie o naborze ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Wnioski na rok 2018

 

Wnioski dla beneficjentów niebędących przedsiebiorcą

Wnioski dla przedsiębiorców

udzielenie dotacji w roku 2018 wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. zmiany systemu ogrzewania | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. instalacji odnawialnego źródła energii | pobierz wniosek w formacie word
wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word wniosek dot. podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej | pobierz wniosek w formacie word
rozliczenie dotacji w roku 2018 wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word wniosek o rozliczenie dotacji | pobierz wniosek w formacie word
załącznik do wniosku oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania
wzór zgody na wykonanie oceny energetycznej budynku
wzór umowy wzór umowy na rok 2018 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
wzór umowy ZIT na rok 2018 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 

 

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2018: