BUDŻET OBYWATELSKI IV EDYCJANajbliższe posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego odbędzie się 09 maja 2017 r. (wtorek), godz. 16.30, sala Lea (Pl. Wszystkich Świętych 3-4).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Omówienie stanu oceny prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

2. Omówienie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ws. Regulaminu głosowania.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

 
Punkty Obywatelskie budżetu obywatelskiego

 

Mieszkańców zainteresowanych tematyką budżetu obywatelskiego zapraszamy do odwiedzenia Punktów Obywatelskich, które będą działać przez cały marzec w wybranych galeriach handlowych oraz na Małym Rynku. Będzie tam można uzyskać informacje i pomoc w zakresie tworzenia i zgłaszania swoich projektów.

 

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

 

 

 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2017 r.

 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł.

Spotkania z mieszkańcami


Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno-konsultacyjnych do mieszkańców oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Harmonogram
Dokumenty budżetu obywatelskiego


Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji