BUDŻET OBYWATELSKI IV EDYCJARada Budżetu Obywatelskiego

 

Kolejne posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego odbędzie się 24 lutego 2017 r., g. 16.00, sala 303, Plac Wszystkich Świętych.

 

Plan posiedzenia:

1. Monitoring realizacji zadań I oraz II edycji BO.

2. Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań III edycji BO.

3. Sprawy bieżące.

 

 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2017 r.

 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł.

Spotkania z mieszkańcami


Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno-konsultacyjnych do mieszkańców oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Harmonogram
Dokumenty budżetu obywatelskiegoBUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji