BUDŻET OBYWATELSKI IV EDYCJAPunkty Obywatelskie budżetu obywatelskiego

 

Mieszkańców zainteresowanych tematyką budżetu obywatelskiego zapraszamy do odwiedzenia Punktów Obywatelskich, które będą działać przez cały marzec w wybranych galeriach handlowych oraz na Małym Rynku. Będzie tam można uzyskać informacje i pomoc w zakresie tworzenia i zgłaszania swoich projektów.

 

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

 

 

 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2017 r.

 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł.

Spotkania z mieszkańcami


Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno-konsultacyjnych do mieszkańców oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Harmonogram
Dokumenty budżetu obywatelskiego


Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji