Dokument archiwalny
Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

WYNIKI WERYFIKACJI

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

 

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:

 

• Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;

 

• Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;

 

• Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

Od 7-9 czerwca organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

 

• wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

 

• jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i

 

• przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

 

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

 

 

UWAGA!

 

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 12 czerwca.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2017-06-02
Data publikacji:
2017-06-02
Data aktualizacji:
2017-06-02