Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2013-01-21 Zmiana granic miasta Krakowa 2013-01-01

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 31 lipca 2012 r. poz. 837), z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie uległ m.in. przebieg granic Miasta Krakowa (§1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Metka i dziennik zmian2012-11-13 wartości atrybutów punktów granicznych

Lista wartości atrybutów punktów wymaganych w wykazach współrzędnych punktów granicznych

Metka i dziennik zmian2011-08-24 Przedsiębiorco!!! Przypominamy, iż rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (tj. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447, ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo Działalności Gospodarczej - Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) wniosek o dokonanie wpisu, zmianę, zawieszenie/wznowienie oraz wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

Informacja Krajowego Rejestru Pracodawców i Pracowników w Polsce z Bielska-Białej.

Metka i dziennik zmian2011-06-10 Profil zaufany - wykaz punktów rejestracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Miejskiej Kraków, obywatele mogą potwierdzić Profil Zaufany w wyznaczonych punktach. Wykaz punktów rejestracyjnych jest dostępny na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Metka i dziennik zmian2011-02-03 O czym należy pamietać w kontaktach z Urzędem

Szanowni Państwo !
W trosce o jednoznaczną identyfikację osoby oraz zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi prosimy o podawanie numerów PESEL oraz NIP (dla osoby prawnej) w korespondencji oraz w kontaktach osobistych z Urzędem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9