Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-17 Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia 9 maja 2019r.
Metka i dziennik zmian2019-05-13 Przystanki dla autokarów

Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa - obowiązujące od 05.05.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13