Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-15 OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY

Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Metka i dziennik zmian2018-04-18 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA MUZEÓW

Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14