Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2016-12-14 Dialog Obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją - drugą z serii - diagnozującą kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie. Opracowanie powstało na podstawie badań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

Metka i dziennik zmian2016-12-13 Ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3387/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalił ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016.

Metka i dziennik zmian2016-12-13 Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2017

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2017 roku.

Metka i dziennik zmian2016-12-12 Program wyrównywania różnic między regionami

Podobnie jak w roku 2016 Gmina Miejska Kraków może ubiegać się o dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" w roku 2017.

Metka i dziennik zmian2016-12-09 USC przy ul. Lubelskiej 29 - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 12 grudnia 2016 r. przenosi Referat Rejestracji Bieżącej z ul. Lubelskiej 27 do nowej lokalizacji przy ul. Lubelskiej 29 (budynek „Herbewo”). W nowej siedzibie będą realizowane sprawy rejestracji urodzeń (dzieci urodzonych w szpitalach: Uniwersytecki, Narutowicza, Czerwiakowskiego), małżeństw i zgonów. W związku z powyższym klienci będą przyjmowani w budynku „Herbewo” przy ul. Lubelskiej 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.20.

1 2 3 4 5 6 7 8 9