Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przyjmowanie wniosków w Krakowskim Centrum Świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13