Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-01-10 Fundusze unijne dla NGOs - jak z nich skorzystać?

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 17 stycznia oraz 9 i 14 lutego. Szkolenie poprowadzi Biuro Funduszy Europejskich.

Metka i dziennik zmian2017-01-09 III sektor od strony prawnej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak poprawnie skonstruować regulamin fundacji? Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych udziela porad w "Centrum Obywatelskim"

Metka i dziennik zmian2017-01-05 „Wszystko o lokalach gminnych” - Biuro MOWIS zaprasza NGOs do „Centrum Obywatelskiego”

W jaki sposób można ubiegać się o najem lokalu drogą bezprzetargową? Jak gospodarować takim lokalem? Jakie warunki należy spełnić biorąc udział w aukcji/przetargu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w „Centrum Obywatelskim” na spotkaniach, które odbędą się 12 stycznia i 16 lutego br.

Metka i dziennik zmian2017-01-04 Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

W roku 2017 - tak samo jak w zeszłym roku - Krakowianie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni, adwokaci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9