Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-03-15 Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Kraków

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Kraków, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Metka i dziennik zmian2017-03-13 Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Metka i dziennik zmian2017-03-13 Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa w nawiązaniu do ogłoszonego na stronie internetowej Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. (www.ppkz.pl) konkursu ofertowego na wynajęcie budynku położonego w Krakowie przy ul. Miodowej 41/Szerokiej 2 wraz z podwórkiem, uprzejmie informuje, iż zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej nr KR1P/00008196/1 właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11