Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-04-21 Zaproszenie do konsultacji gotowego projektu Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030.

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

Metka i dziennik zmian2017-04-21 Ogłoszenie wyników Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Kraków

Informuję o wynikach przeprowadzonego Konkursu ogłoszonego na stronie BIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13