Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-17 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza

Modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania.

Metka i dziennik zmian2018-10-16 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 2 listopada 2018 r.

W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta Krakowa odbywać się będzie do godziny 15.30.

Metka i dziennik zmian2018-10-16 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Przygotowanie i promocja XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.

Metka i dziennik zmian2018-10-16 CXIV sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana CXIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2018-10-15 Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14