Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-04-28 Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 26 maja 2017 roku o godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian2017-04-27 Trwają konsultacje dotyczące inicjatywy lokalnej

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.

Metka i dziennik zmian2017-04-27 Urząd Miasta Krakowa nieczynny w dniu 2 maja 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2017 r. Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny (w tym także punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych).

Metka i dziennik zmian2017-04-27 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Cykliczne zajęcie sportowe na pływalni i ściance wspinaczkowej w 2017 roku, Dzielnica XII.”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13