Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-16 Badanie satysfakcji klienta UMK

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie 

Metka i dziennik zmian2018-07-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2018-07-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków dz. nr 3/5 obr. 50 Nowa Huta

Metka i dziennik zmian2018-07-11 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa na temat prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze".

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13