Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-13 Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11