GEODEZJA I MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

INFORMACJA

W związku z trwającymi w Wydziale Geodezji szkoleniami dotyczącymi nowego oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uprzejmie informuję, iż od 18 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. mogą wystąpić  utrudnienia w wydawaniu i aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

GEODECI

 Druki, informacje| Gospodarka Nieruchomościami  | Centrum Obsługi Geodety | Transformacja do Układu 2000| Plany miejscowe |

 

 

 

ZESPÓŁ UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Stan realizacji projektu |Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, procedura GD-28| Informacje

 

 

 

MAPA ZASADNICZA, EWIDENCYJNA, WYPIS I WYRYS, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Informacje| Druki, pliki do pobrania |Procedura udostępniania|

 

 

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W KRAKOWIE

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) - system do wspomagania zarządzania przestrzenią i infrastrukturą miejską, ułatwiający planowanie działań oraz podejmowanie decyzji. MSIP integruje, gromadzi, dystrybuuje i prezentuje dane przestrzenne w wewnętrznym systemie informatycznym, zaspokajając rosnące potrzeby dostępu do informacji w codziennej pracy UMK i MJO. Dla mieszkańców Krakowa oraz całej społeczności Internetowej możliwy jest całodobowy dostęp do informacji przestrzennej zgromadzonej w systemie z pośrednictwem dedykowanych portali mapowych.  czytaj więcej...

 

PORTAL MSIP - Portal prezentujący dane zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej MSIP.

W serwisie można zobaczyć dane opisujące stan aktualny przestrzeni miejskiej, czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju. Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie wtyczki Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej.

 

PORTAL MIIP  - Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej , Portal Województwa Małopolskiego.

W portalu prezentowane są dane dotyczące Miasta Krakowa w kompozycjach: Mapa Geodezyjna UMK, Struktura Własności Gruntów, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Mapa Akustyczna.

 

USŁUGA KATALOGOWA UMK - METADANE DLA ZBIORÓW PZGiK - Katalog metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z baz PZGiK prowadzonych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Krakowie: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i ortofotomapa.

 

Publiczne usługi danych przestrzennych (WMS) dla rejestrów PZGiK w Krakowie:

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

http://geoportal.um.krakow.pl/geoserver/egib/wms

 

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOT500)

http://geoportal.um.krakow.pl/geoserver/bdot/wms

 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

http://geoportal.um.krakow.pl/geoserver/gesut/wms