GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w KRAKOWIE

 

 

 

GEODECI 

Druki, informacje| Gospodarka Nieruchomościami  | Centrum Obsługi Geodety | Transformacja do Układu 2000| Plany miejscowe |

 

ZESPÓŁ UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 Informacje o projektach

 

MAPA ZASADNICZA, EWIDENCYJNA, WYPIS I WYRYS

Informacje, druki, pliki do pobrania | Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej, ewidencyjnej, wypisu i wyrysu do celów prawnych oraz materiałów i informacji dla rzeczoznawców majątkowych