Przeliczanie rzędnych wysokościowych
  do Amsterdam do Kronsztadt60 do Kronsztadt86
Amsterdam   -0.11 -0.15
Kronsztadt60 +0.11   -0.04
Kronsztadt86 +0.15 0.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeliczanie punktów wysokości naturalnej powierzchni terenu
  do Amsterdam do Kronsztadt60 do Kronsztadt86
Amsterdam   -0.1 -0.1
Kronsztadt60 0.1   0.0 bez zmian
Kronsztadt86 0.1 0.0 bez zmian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współrzędne należy przekazywać w układzie 2000 oraz Kronsztadt86, analogicznie pliki DGN.
Współrzędne w ukladzie lokalnym będą przyjmowane jedynie w uzasadnionych przypadkach.