WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.
1) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK"
- w dniach od 21 listopada do 19 grudnia br.;
- termin składania uwag do dnia 3 stycznia 2017 r.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
STRZELNICA - SIKORNIKPrzekierowanie do strony planu


2) Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH"
- w dniach od 15 listopada do 13 grudnia br.;
- termin składania uwag do dnia 27 grudnia br.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICHPrzekierowanie do strony planu


3) Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"
- w dniach od 14 listopada do 12 grudnia br.;
- termin składania uwag do dnia 27 grudnia br.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
WIELICKA - KAMIEŃSKIEGOPrzekierowanie do strony planu


4) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ"
- w dniach od 31 października do 30 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 14 grudnia br.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
REJON ULICY RAJSKIEJPrzekierowanie do strony planu


5) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA"
- w dniach od 21 października do 22 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 6 grudnia br.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKAPrzekierowanie do strony planu


6) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE"
- w dniach od 21 października do 22 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 6 grudnia br.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):

PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZEPrzekierowanie do strony planuStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne