WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach składania uwag po zakończeniu wyłożeń.
1) Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK"
- w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: AZORY - PARKPrzekierowanie do strony planu


2) Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA"
- w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKAPrzekierowanie do strony planu


3) Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO"
- w dniach od 8 sierpnia do 6 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGOPrzekierowanie do strony planu


4) Ponownie projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI"
- w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: LEMA - STAW DĄBSKIPrzekierowanie do strony planu


5) Ponownie projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ"
- w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJPrzekierowanie do strony planu


6) Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM"
- w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: STRADOMPrzekierowanie do strony planu


7) Ponownie projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"
- w dniach od 24 sierpnia do 21 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOCPrzekierowanie do strony planu
ZAKOŃCZONE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - TERMINY SKŁADANIA UWAG:1) Do ponownie wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - WESELE"
- do dnia 7 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: BRONOWICE - WESELEPrzekierowanie do strony planu


2) Do ponownie wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"
- do dnia 7 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOCPrzekierowanie do strony planu


3) Do wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"
- do dnia 7 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: WIELICKA - KAMIEŃSKIEGOPrzekierowanie do strony planu


Strona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne