WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI"
  - w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 1 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 21 sierpnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ"
  - w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 16 sierpnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY"
  - w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 12 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 8 sierpnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY


 4. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA"
  - w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 20 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 7 sierpnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA


 5. Wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC"
  - w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 11 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 26 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuNOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC


 6. Wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD"
  - w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - ZACHÓD


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY"
  - w dniach od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 18 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROKOCIM - OBSZAR PARKOWYStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne