WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

1) Ponowne wyłożenie (w części) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ"
- w dniach od 16 lutego do 16 marca 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 1 marca 2017 r.;
- termin składania uwag do dnia 30 marca 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJPrzekierowanie do strony planu


2) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE"
- w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r.;
- termin składania uwag do dnia 16 lutego 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
REJON FORTU BRONOWICEPrzekierowanie do strony planuStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne