WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD"
  - w dniach od 11 września do 9 października 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 28 września 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 23 października 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - WSCHÓD


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ"
  - w dniach od 30 sierpnia do 27 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 20 września 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 11 października 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ


 3. Wyłożenie projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
  tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa" (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA)
  - w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 września 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 13 października 2017 r.


  Szczegóły na stronie projektu uchwały
  (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
  - w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 24 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKAZIMIERZ


 5. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI"
  - w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 19 września 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKIStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne