WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ"
  - w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 7 grudnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 4 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY"
  - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 28 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROKOCIM - OBSZAR PARKOWY


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO"
  - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 12 grudnia 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 stycznia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO


 4. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY"
  - w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 29 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 grudnia 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 8 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 9 listopada 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuDOLINA RUDAWY


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 19 października 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD


 8. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ"
  - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 18 października 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 listopada 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne