WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.
1) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE"
- w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 19 stycznia 2016 r.
- termin składania uwag do dnia 16 lutego 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
REJON FORTU BRONOWICEPrzekierowanie do strony planu


2) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI"
- w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 17 stycznia 2016 r.
- termin składania uwag do dnia 14 lutego 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKIPrzekierowanie do strony planu


3) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
- w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 26 stycznia 2016 r.
- termin składania uwag do dnia 14 lutego 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
KAZIMIERZPrzekierowanie do strony planu


4) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"
- w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r.;
- termin składania uwag do dnia 25 stycznia 2017 r.


Szczegóły na stronie planu
(sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJPrzekierowanie do strony planuStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne