WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.
1) Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA"
- w dniach od 27 września do 25 października br.
- termin składania uwag do dnia 8 listopada br.

Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu): UGOREK - FIOŁKOWAPrzekierowanie do strony planu


2) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY"
- w dniach od 3 października do 31 października br.
- termin składania uwag do dnia 14 listopada br.

Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu): SKŁAD SOLNYPrzekierowanie do strony planu


3) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA"
- w dniach od 17 października do 16 listopada br.
- dyskusja publiczna w dniu 2 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 30 listopada br.

Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu): MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZAPrzekierowanie do strony planu


4) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA"
- w dniach od 21 października do 22 listopada br.
- dyskusja publiczna w dniu 10 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 6 grudnia br.

Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu): PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKAPrzekierowanie do strony planu


5) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE"
- w dniach od 21 października do 22 listopada br.
- dyskusja publiczna w dniu 15 listopada br.;
- termin składania uwag do dnia 6 grudnia br.

Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu): PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZEPrzekierowanie do strony planuStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne