logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD"
  - w dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 9 maja 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 8 czerwca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA"
  - w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 18 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 maja 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuDLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA


 3. Ponowne wyłożenie projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
  - w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 24 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 23 maja 2018 r.


  Szczegóły na stronie projektu uchwały (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROJEKT UCHWAŁY


 4. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW"
  - w dniach od 6 kwietnia do 8 maja 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 25 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 22 maja 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTARY BIEŻANÓW


 5. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY"
  - w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 17 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 16 maja 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuDOLINA RUDAWY


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE"
  - w dniach od 26 marca do 25 kwietnia 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 5 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 9 maja 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON FORTU BRONOWICE


 7. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ"
  - w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 10 kwietnia 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 kwietnia 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY PRZEWÓZ


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip