WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

1) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO"
- w dniach od 20 marca do 18 kwietnia 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 30 marca 2017 r.,
- termin składania uwag do dnia 5 maja 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
Przekierowanie do strony planuREJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

2) Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW"
- w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2017 r.;
- termin składania uwag do dnia 28 kwietnia 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
Przekierowanie do strony planuOSIEDLE KURDWANÓW

3) Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO"
- w dniach od 13 marca do 10 kwietnia 2017 r.;
- dyskusja publiczna w dniu 23 marca 2017 r.,
- termin składania uwag do dnia 24 kwietnia 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
Przekierowanie do strony planuWIELICKA - KAMIEŃSKIEGO

4) Ponowne wyłożenie (w części) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ"
- w dniach od 16 lutego do 16 marca 2017 r.;
- termin składania uwag do dnia 30 marca 2017 r.


Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
Przekierowanie do strony planuŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne