WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach składania uwag po zakończeniu wyłożeń....brak wyłożeń...ZAKOŃCZONE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - TERMINY SKŁADANIA UWAG:


1) ...Strona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne