WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach składania uwag po zakończeniu wyłożeń....
ZAKOŃCZONE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - TERMINY SKŁADANIA UWAG:1) Do ponownie wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI"
- do dnia 27 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: LEMA - STAW DĄBSKIPrzekierowanie do strony planu


2) Do ponownie wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ"
- do dnia 27 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJPrzekierowanie do strony planu


3) Do wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM"
- do dnia 27 września 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: STRADOMPrzekierowanie do strony planu


4) Do wyłożonego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"
- do dnia 5 października 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIEPrzekierowanie do strony planuStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne