logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA"
  - w dniach od 4 marca do 1 kwietnia 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 19 marca 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 15 kwietnia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"
  - w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 20 marca 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 23 kwietnia 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBAGRY


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip