WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach składania uwag po zakończeniu wyłożeń.1)
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH"
- w dniach od 7 czerwca do 5 lipca 2016 r.


Szczegóły na stronie planu: LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICHPrzekierowanie do strony planuZAKOŃCZONE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - TERMINY SKŁADANIA UWAG:


1)
Uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
- do dnia 5 lipca 2016 r.

Sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: KAZIMIERZPrzekierowanie do strony planu


Strona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne