logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.


 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ"
  - w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 14 czerwca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 23 lipca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ


 2. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA"
  - w dniach od 28 maja do 27 czerwca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 6 czerwca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 11 lipca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ"
  - w dniach od 21 maja do 19 czerwca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 23 maja 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 3 lipca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY RODZINNEJ


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip