WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI"
  - w dniach od 14 lutego do 15 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 6 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 29 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - ŁĄKI


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"
  - w dniach od 13 lutego do 13 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 21 lutego 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG"
  - w dniach od 12 lutego do 12 marca 2018 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 1 marca 2018 r.,
  - termin składania uwag do dnia 26 marca 2018 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUGStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne