WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI"
  - w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 6 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 5 lipca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuRUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI


 2. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ"
  - w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 20 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ


 3. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK"
  - w dniach od 4 maja do 2 czerwca 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 16 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuAZORY - PARK


 4. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ"
  - w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 2 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKAZIMIERZ


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA"
  - w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 2 czerwca 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuTONIE - JURAJSKA


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM"
  - w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.,
  - termin składania uwag do dnia 25 maja 2017 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuSTRADOMStrona Planowanie Przestrzennestrona Planowanie Przestrzenne