Wykaz rejestrów wydziału: BZ

L.p.
1
Symbol rejestru
8023
Nazwa
Nadzór nad placówkami służby zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 93 99, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA IV p., pok. 410 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 TOMASZ WYCZARSKI IV p., pok. 410 telefon: 12 616-91-14 , fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK IV p., pok. 409 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DĄBROWSKA-HAIN IV p., pok 410, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, poz. 1948, poz. 2260).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
7346
Nazwa
Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją) - nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Żłobków , Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków RYSZARD OSIŃSKI IV p., pok. 404, telefon: 12 616-92-84, fax 12 616-94-86 BEATA CZARNOTA IV p., pok. 404, telefon: 12 616-94-87, fax 12 616-94-86 JADWIGA WOJCIECHOWSKA, IV p., pok. 412, tel. 12 616-92-27, fax 12 616-94-86, KATARZYNA KAMIONKA IV p., pok 412, tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA IV p., pok 404

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Ustawa  z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
8050
Nazwa
Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi - transport zwłok i zwłok zakaźnych oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych na terenie Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia Biuro ds. Ochrony Zdrowia  Al. Powstania Warszawskiego 10 31-549 kraków MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK IV p. pokój nr 411 telefon: 12 616- 94-92, FAX 12 616-94-86

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U z 2015 roku poz. 2126).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8030
Nazwa
Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616 94 92, 12 616 91 98, 12 616 94 90, 12 616 94-97.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków MARIA PIĘTAK - FRĄCZEK IV p., pok. 411 telefon: 12 616-94-92, FAX 12 616-94-86 RENATA HAŁASA IV p., pok. 411 telefon: 12 616-94-90, FAX 12 616-94-86 KRYSTYNA TERESA WŁOSIK IV p., pok. 412 telefon: 12 616-91-98, FAX 12 616-94-86, AGNIESZKA CHRONOWSKA-FOTYGO IV p., pok. 411, telefon: 12 616-94-97, MACIEJ POLAK IV p., pok 411 telefon: 12 616 -93-99

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.). 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
524
Nazwa
Otwarte konkursy ofert w zakresie zdrowia publicznego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków RENATA HAŁASA IV p., pok. 411 tel. 12 616-94-90, fax 12 616-94-86

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
8010
Nazwa
Programy w zakresie ochrony zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków MARIA PIĘTAK - FRĄCZEK IV p., pok. 411 telefon: 12 616-94-92, FAX 12 616-94-86 KRYSTYNA TERESA WŁOSIK IV p., pok. 412 telefon: 12 616-91-98, FAX 12 616-94-86; RENATA HAŁASA IV p.’pok.411 telefon: 12 616-94-90, FAX 12 616-94-86, MACIEJ POLAK IV p., pok 411 telefon: 12 616-93-99

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 94, 12 616 91 14, 12 616 93 99

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz , Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA IV p., pok. 410 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 TOMASZ WYCZARSKI IV p., pok. 410 telefon: 12 616-91-14 , fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK IV p., pok. 409 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DABROWSKA-HAIN IV p., pok 410, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 93 99, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA IV p., pok. 410 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86 TOMASZ WYCZARSKI IV p., pok. 410 telefon: 12 616-91-14 , fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK IV p., pok. 409 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-94-86; MONIKA DĄBROWSKA-HAIN IV p., pok 410, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-94-86.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616-94-94, 12 616-94-91

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków; GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA IV p., pok. 410 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-94-86, JUSTYNA HALBERDA-WILK IV p., pok. 409 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-94-86 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
8031
Nazwa
Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616-94-87/90,91,92,93,94, 12 616-91-14/98 12 616-92-27/84

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków  MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK pok. 411 tel. 12 616-94-92, fax 12 616-94-86 RENATA HAŁASA pok. 411 tel. 12 616-94-90 fax 12 616-94-86 KRYSTYNA TERESA WŁOSIK pok 412 tel. 12 616-91-98 fax 12 616-94-86

 

Referat Ds. Żłobków, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549  BEATA CZARNOTA pok. 404 tel. 12 616-94-87 fax 12 616-94-86 JADWIGA WOJCIECHOWSKA pok 412 tel 12 616-92-27 fax 12 616-94-86 RYSZARD OSIŃSKI pok 404 tel 12 616-92-84 fax 12 616-94-86, KATARZYNA KAMIONKA pok 412 tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA pok 404

 

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ,Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA pok. 410 tel. 12 616-94-94, fax 12 616-94-86 JUSTYNA HALBERDA-WILK pok. 409 tel. 12 616-94-91, fax 12 616-94-86 TOMASZ WYCZARSKI pok 410 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-94-86, MONIKA DĄBROWSKA-HAIN pok 410 tel. 12 616-94-93

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
7330
Nazwa
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej - rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Żłobków, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, JADWIGA WOJCIECHOWSKA IV p., pok. 412, tel. 12 616-92-27 fax 12 616-94-86 KATARZYNA KAMIONKA IV p., pok 412 tel. 12 616-92-27, PAULINA KULIŃSKA IV p., pok 404

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o opiece nad dziecmi w wieku do 3 lat (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157).

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę