Wykaz rejestrów wydziału: BR

L.p.
1
Symbol rejestru
0041
Nazwa
Kluby radnych gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 201, tel. 12-616-1400, 12-616-1401.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
0020
Nazwa
Organizacja pracy organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII, w zakresie danej Rady Dzielnicy bezpośrednio w siedzibie danej Rady:

 

Dzielnica I Stare Miasto

Siedziba: Rynek Kleparski 4,

31-150 Kraków

Telefon: 12 421 4166, Faks: 12 421 4166

Email: rada@dzielnica1.krakow.pl

 

Dzielnica II Grzegórzki

Siedziba: Aleja Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Telefon: 12 431 2500, Faks: 12 431 2500

Email: rada@dzielnica2.krakow.pl

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 412 4913, Faks: 12 412 4913

Email: rada@dzielnica3.krakow.pl

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Telefon: 12 638 1012, Faks: 12 638 1012

Email: rada@dzielnica4.krakow.pl

 

Dzielnica V Krowodrza

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków

Telefon: 12 636 9595, Faks: 12 636 9595

Email: rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dzielnica VI Bronowice

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków

Telefon: 12 636 1575, Faks: 12 626 6145

Email: rada@dzielnica6.krakow.pl

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

Telefon: 12 421 5666, Faks: 12 421 5666

Email: rada@dzielnica7.krakow.pl

 

Dzielnica VIII Dębniki

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków

Telefon: 12 267 0303, Faks: 12 267 0303

Email: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków

Telefon: 12 268 1614, Faks: 12 268 1614

Email: rada@dzielnica9.krakow.pl

 

Dzielnica X Swoszowice

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków

Telefon: 12 264 9075, Faks: 12 264 9077

Email: rada@dzielnica10.krakow.pl

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

Telefon: 12 654 5774, Faks: 12 654 8933

Email: rada@dzielnica11.krakow.pl

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków

Telefon: 12 658 2611, Faks: 12 658 2611

Email: rada@dzielnica12.krakow.pl

 

Dzielnica XIII Podgórze

Siedziba: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Telefon: 12 656 6225, Faks: 12 423 5529

Email: rada@dzielnica13.krakow.pl

 

Dzielnica XIV Czyżyny

Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków

Telefon: 12 647 6164, Faks: 12 647 6164

Email: rada@dzielnica14.krakow.pl

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków

Telefon: 12 648 9618, Faks: 12 648 9618

Email: rada@dzielnica15.krakow.pl

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

Siedziba: Osiedle Kalinowe 4, 31-812 Kraków

Telefon: 12 641 4567, Faks: 12 641 4567

Email: rada@dzielnica16.krakow.pl

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Siedziba: Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków

Telefon: 12 645 3009, Faks: 12 645 1417

Email: rada@dzielnica17.krakow.pl

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Siedziba: Osiedle Centrum B nr 6, 31-927 Kraków

Telefon: 12 644 7840, Faks: 12 644 7840

Email: rada@dzielnica18.krakow.pl

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1841) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1842).

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1848) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1854) – z późn. zm.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera trzy podteczki - posiedzenia komisji Rad Dzielnic, posiedzenia Zarządów Dzielnic, sesje Rad Dzielnic.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0043
Nazwa
Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Legislacyjny,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl,
pokój 153, tel.: 12-616-1590,
pokój 154, tel. 12-616-1354.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz/.446).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
0012
Nazwa
Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pok. 201,

tel. 12-616-1400.

 

Komisja Główna,

Komisja Rewizyjna,

pok. 254,

tel. 12-616-1190.

 

Komisja Budżetowa,

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych,

Komisja Dialogu Obywatelskiego,

pok. 252,

tel. 12-616-1731.

 

Komisja Infrastruktury,

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

Komisja Dyscyplinarna,

Zespół Opiniujący ds. Wyboru Ławników,

pok. 254,

tel. 12-616-1451.

 

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej,

Komisja Promocji i Turystyki,

pok. 252,

tel. 12-616-1353.

 

Komisja Edukacji,

Komisja Praworządności,

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

 

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa,

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków,

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera pod teczkę - protokoły, zawiadomienia.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0021
Nazwa
Posiedzenia organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy. Podteczka: Posiedzenia Zarządu Dzielnicy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Dzielnica I Stare Miasto

Siedziba: Rynek Kleparski 4,

31-150 Kraków

Telefon: 12 421 4166, Faks: 12 421 4166

Email: rada@dzielnica1.krakow.pl

 

Dzielnica II Grzegórzki

Siedziba: Aleja Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Telefon: 12 431 2500, Faks: 12 431 2500

Email: rada@dzielnica2.krakow.pl

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 412 4913, Faks: 12 412 4913

Email: rada@dzielnica3.krakow.pl

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Telefon: 12 638 1012, Faks: 12 638 1012

Email: rada@dzielnica4.krakow.pl

 

Dzielnica V Krowodrza

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków

Telefon: 12 636 9595, Faks: 12 636 9595

Email: rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dzielnica VI Bronowice

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków

Telefon: 12 636 1575, Faks: 12 626 6145

Email: rada@dzielnica6.krakow.pl

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

Telefon: 12 421 5666, Faks: 12 421 5666

Email: rada@dzielnica7.krakow.pl

 

Dzielnica VIII Dębniki

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków

Telefon: 12 267 0303, Faks: 12 267 0303

Email: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków

Telefon: 12 268 1614, Faks: 12 268 1614

Email: rada@dzielnica9.krakow.pl

 

Dzielnica X Swoszowice

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków

Telefon: 12 264 9075, Faks: 12 264 9077

Email: rada@dzielnica10.krakow.pl

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

Telefon: 12 654 5774, Faks: 12 654 8933

Email: rada@dzielnica11.krakow.pl

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków

Telefon: 12 658 2611, Faks: 12 658 2611

Email: rada@dzielnica12.krakow.pl

 

Dzielnica XIII Podgórze

Siedziba: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Telefon: 12 656 6225, Faks: 12 423 5529

Email: rada@dzielnica13.krakow.pl

 

Dzielnica XIV Czyżyny

Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków

Telefon: 12 647 6164, Faks: 12 647 6164

Email: rada@dzielnica14.krakow.pl

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków

Telefon: 12 648 9618, Faks: 12 648 9618

Email: rada@dzielnica15.krakow.pl

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

Siedziba: Osiedle Kalinowe 4, 31-812 Kraków

Telefon: 12 641 4567, Faks: 12 641 4567

Email: rada@dzielnica16.krakow.pl

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Siedziba: Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków

Telefon: 12 645 3009, Faks: 12 645 1417

Email: rada@dzielnica17.krakow.pl

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Siedziba: Osiedle Centrum B nr 6, 31-927 Kraków

Telefon: 12 644 7840, Faks: 12 644 7840

Email: rada@dzielnica18.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1841) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1842).

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1848) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1854) – z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Uwagi
pokaż pokaż

Protokoły z posiedzeń Zarządów Dzielnic do 2012 roku udostępniane są na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
0021
Nazwa
Posiedzenia organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy. Podteczka: Sesje Rady Dzielnicy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Dzielnica I Stare Miasto

Siedziba: Rynek Kleparski 4,

31-150 Kraków

Telefon: 12 421 4166, Faks: 12 421 4166

Email: rada@dzielnica1.krakow.pl

 

Dzielnica II Grzegórzki

Siedziba: Aleja Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Telefon: 12 431 2500, Faks: 12 431 2500

Email: rada@dzielnica2.krakow.pl

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 412 4913, Faks: 12 412 4913

Email: rada@dzielnica3.krakow.pl

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Telefon: 12 638 1012, Faks: 12 638 1012

Email: rada@dzielnica4.krakow.pl

 

Dzielnica V Krowodrza

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków

Telefon: 12 636 9595, Faks: 12 636 9595

Email: rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dzielnica VI Bronowice

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków

Telefon: 12 636 1575, Faks: 12 626 6145

Email: rada@dzielnica6.krakow.pl

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

Telefon: 12 421 5666, Faks: 12 421 5666

Email: rada@dzielnica7.krakow.pl

 

Dzielnica VIII Dębniki

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków

Telefon: 12 267 0303, Faks: 12 267 0303

Email: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków

Telefon: 12 268 1614, Faks: 12 268 1614

Email: rada@dzielnica9.krakow.pl

 

Dzielnica X Swoszowice

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków

Telefon: 12 264 9075, Faks: 12 264 9077

Email: rada@dzielnica10.krakow.pl

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

Telefon: 12 654 5774, Faks: 12 654 8933

Email: rada@dzielnica11.krakow.pl

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków

Telefon: 12 658 2611, Faks: 12 658 2611

Email: rada@dzielnica12.krakow.pl

 

Dzielnica XIII Podgórze

Siedziba: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Telefon: 12 656 6225, Faks: 12 423 5529

Email: rada@dzielnica13.krakow.pl

 

Dzielnica XIV Czyżyny

Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków

Telefon: 12 647 6164, Faks: 12 647 6164

Email: rada@dzielnica14.krakow.pl

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków

Telefon: 12 648 9618, Faks: 12 648 9618

Email: rada@dzielnica15.krakow.pl

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

Siedziba: Osiedle Kalinowe 4, 31-812 Kraków

Telefon: 12 641 4567, Faks: 12 641 4567

Email: rada@dzielnica16.krakow.pl

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Siedziba: Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków

Telefon: 12 645 3009, Faks: 12 645 1417

Email: rada@dzielnica17.krakow.pl

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Siedziba: Osiedle Centrum B nr 6, 31-927 Kraków

Telefon: 12 644 7840, Faks: 12 644 7840

Email: rada@dzielnica18.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1841) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1842).

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1848) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1854) – z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Protokoły z sesji Rad Dzielnic do 2012 roku udostępniane są na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
0006
Nazwa
Projekty uchwał rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl,


pokój 201,
tel. 12-616-1401
tel. 12-616-1400

pokój 251,
tel. 12-616-1471

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
0002
Nazwa
Sesje rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl


pokój 201,
tel. 12-616-1401
tel. 12-616-1400

pokój 251,
tel. 12-616-1471
tel. 12-616-1784

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
0042
Nazwa
Sprawy osobowe radnych gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 341 tel.: 12-616-1734,

Referat Legislacyjny Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 153 tel.: 12-616-1590.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 

Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
0120
Nazwa
Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII,

plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

pok. 24-25,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

tel. 12-616-1225

 

w zakresie danej Rady Dzielnicy bezpośrednio w siedzibie danej Rady:

 

Dzielnica I Stare Miasto

Siedziba: Rynek Kleparski 4,

31-150 Kraków

Telefon: 12 421 4166, Faks: 12 421 4166

Email: rada@dzielnica1.krakow.pl

 

Dzielnica II Grzegórzki

Siedziba: Aleja Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Telefon: 12 431 2500, Faks: 12 431 2500

Email: rada@dzielnica2.krakow.pl

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 412 4913, Faks: 12 412 4913

Email: rada@dzielnica3.krakow.pl

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Telefon: 12 638 1012, Faks: 12 638 1012

Email: rada@dzielnica4.krakow.pl

 

Dzielnica V Krowodrza

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków

Telefon: 12 636 9595, Faks: 12 636 9595

Email: rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dzielnica VI Bronowice

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków

Telefon: 12 636 1575, Faks: 12 626 6145

Email: rada@dzielnica6.krakow.pl

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

Telefon: 12 421 5666, Faks: 12 421 5666

Email: rada@dzielnica7.krakow.pl

 

Dzielnica VIII Dębniki

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków

Telefon: 12 267 0303, Faks: 12 267 0303

Email: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków

Telefon: 12 268 1614, Faks: 12 268 1614

Email: rada@dzielnica9.krakow.pl

 

Dzielnica X Swoszowice

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków

Telefon: 12 264 9075, Faks: 12 264 9077

Email: rada@dzielnica10.krakow.pl

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

Telefon: 12 654 5774, Faks: 12 654 8933

Email: rada@dzielnica11.krakow.pl

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków

Telefon: 12 658 2611, Faks: 12 658 2611

Email: rada@dzielnica12.krakow.pl

 

Dzielnica XIII Podgórze

Siedziba: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Telefon: 12 656 6225, Faks: 12 423 5529

Email: rada@dzielnica13.krakow.pl

 

Dzielnica XIV Czyżyny

Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków

Telefon: 12 647 6164, Faks: 12 647 6164

Email: rada@dzielnica14.krakow.pl

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków

Telefon: 12 648 9618, Faks: 12 648 9618

Email: rada@dzielnica15.krakow.pl

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

Siedziba: Osiedle Kalinowe 4, 31-812 Kraków

Telefon: 12 641 4567, Faks: 12 641 4567

Email: rada@dzielnica16.krakow.pl

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Siedziba: Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków

Telefon: 12 645 3009, Faks: 12 645 1417

Email: rada@dzielnica17.krakow.pl

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Siedziba: Osiedle Centrum B nr 6, 31-927 Kraków

Telefon: 12 644 7840, Faks: 12 644 7840

Email: rada@dzielnica18.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1841) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1842).

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1848) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1854) – z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
0014
Nazwa
Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pok. 201,

tel. 12-616-1400.

 

Komisja Główna,

Komisja Rewizyjna,

pok. 254,

tel. 12-616-1190.

 

Komisja Budżetowa,

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych,

Komisja Dialogu Obywatelskiego,

pok. 252,

tel. 12-616-1731.

 

Komisja Infrastruktury,

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

Komisja Dyscyplinarna,

Zespół Opiniujący ds. Wyboru Ławników,

pok. 254,

tel. 12-616-1451.

 

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej,

Komisja Promocji i Turystyki,

pok. 252,

tel. 12-616-1353.

 

Komisja Edukacji,

Komisja Praworządności,

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

 

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa,

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków,

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera dwie podteczki - wnioski i opinie.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
0007
Nazwa
Uchwały rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 201,

tel. 12-616-1401,

tel. 12-616-1400,

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
0542
Nazwa
Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 153,

tel.: 12-616-1331.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
0350
Nazwa
Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

pok. 24-25,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

tel.: 12-616-1222

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
0032
Nazwa
Wybory do innych rad utworzonych przez radę gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

pok. 24-25,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

tel. 12-616-1225.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1837) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1838) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1839) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1840) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1841) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1842).

Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1843) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1844) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1845) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1846) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1847) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1848) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1849) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1850) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1851) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1852) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1853) – z późn. zm.

Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2014 r. poz. 1854) – z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Dotyczy zadań związanych z wyborami do Rad Dzielnic realizowanych przez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do chwili powołania Komisarza Wyborczego i przejęcia tych zadań przez Biuro Wyborcze; Dokumenty archiwalne Biura Miejskiego Komisarza Wyborczego wyborów do Rad Dzielnic są udostępniane przez Archiwum UMK, ul. Dobrego Pasterza 116.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
3233
Nazwa
Wypłaty diet radnym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 341,

tel.: 12-616- 1734.

 

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

pok. 24-25,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

tel. 12-616-1808.

 

W zakresie danej Rady Dzielnicy bezpośrednio w siedzibie danej Rady:

 

Dzielnica I Stare Miasto

Siedziba: Rynek Kleparski 4,

31-150 Kraków

Telefon: 12 421 4166, Faks: 12 421 4166

Email: rada@dzielnica1.krakow.pl

 

Dzielnica II Grzegórzki

Siedziba: Aleja Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

Telefon: 12 431 2500, Faks: 12 431 2500

Email: rada@dzielnica2.krakow.pl

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 412 4913, Faks: 12 412 4913

Email: rada@dzielnica3.krakow.pl

 

Dzielnica IV Prądnik Biały

Siedziba: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Telefon: 12 638 1012, Faks: 12 638 1012

Email: rada@dzielnica4.krakow.pl

 

Dzielnica V Krowodrza

Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 112/2, 30-074 Kraków

Telefon: 12 636 9595, Faks: 12 636 9595

Email: rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dzielnica VI Bronowice

Siedziba: ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków

Telefon: 12 636 1575, Faks: 12 626 6145

Email: rada@dzielnica6.krakow.pl

 

Dzielnica VII Zwierzyniec

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków

Telefon: 12 421 5666, Faks: 12 421 5666

Email: rada@dzielnica7.krakow.pl

 

Dzielnica VIII Dębniki

Siedziba: ul. Praska 52, 30-322 Kraków

Telefon: 12 267 0303, Faks: 12 267 0303

Email: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków

Telefon: 12 268 1614, Faks: 12 268 1614

Email: rada@dzielnica9.krakow.pl

 

Dzielnica X Swoszowice

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków

Telefon: 12 264 9075, Faks: 12 264 9077

Email: rada@dzielnica10.krakow.pl

 

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Siedziba: ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

Telefon: 12 654 5774, Faks: 12 654 8933

Email: rada@dzielnica11.krakow.pl

 

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Siedziba: ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków

Telefon: 12 658 2611, Faks: 12 658 2611

Email: rada@dzielnica12.krakow.pl

 

Dzielnica XIII Podgórze

Siedziba: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Telefon: 12 656 6225, Faks: 12 423 5529

Email: rada@dzielnica13.krakow.pl

 

Dzielnica XIV Czyżyny

Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, 31-874 Kraków

Telefon: 12 647 6164, Faks: 12 647 6164

Email: rada@dzielnica14.krakow.pl

 

Dzielnica XV Mistrzejowice

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków

Telefon: 12 648 9618, Faks: 12 648 9618

Email: rada@dzielnica15.krakow.pl

 

Dzielnica XVI Bieńczyce

Siedziba: Osiedle Kalinowe 4, 31-812 Kraków

Telefon: 12 641 4567, Faks: 12 641 4567

Email: rada@dzielnica16.krakow.pl

 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Siedziba: Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków

Telefon: 12 645 3009, Faks: 12 645 1417

Email: rada@dzielnica17.krakow.pl

 

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Siedziba: Osiedle Centrum B nr 6, 31-927 Kraków

Telefon: 12 644 7840, Faks: 12 644 7840

Email: rada@dzielnica18.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXIII/223/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad na podstawie których przysługują Radnym Miasta Krakowa diety za udział w pracach Rady Miasta Krakowa i jej organów.

Uchwała Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic (z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
17
Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 201,

tel. 12-616-1400,

tel. 12-616-1401.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę