WERSJA REJESTRU z dnia: 2020-05-25 09:07:58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów

Rejestr w: BP - Wydział Planowania Przestrzennego

Symbol rejestru
6722
Nazwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury

Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-01-24
Data aktualizacji:
2020-07-03

Dziennik zmian rejestru:

2020-07-03 08:21:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-06-15 09:42:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-05-25 09:07:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-04-02 11:41:11
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-03-13 10:09:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-02-24 11:49:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-30 12:35:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-01-08 14:48:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-12-16 09:44:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-12-10 13:35:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-11-29 08:46:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-28 13:29:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-10-01 08:54:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-06-25 13:58:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-23 13:07:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-20 11:34:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-04-23 11:38:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-29 10:13:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-13 09:17:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 08:37:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-02-20 09:16:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-02-01 13:43:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-18 14:10:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-03 08:30:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-02 07:59:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-11-22 09:11:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-11-13 07:51:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-26 10:08:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-16 13:51:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-11 15:10:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-09 10:52:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-10-01 08:16:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-09-24 14:02:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-09-13 14:34:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-08-30 11:57:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-08-08 08:43:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-07-05 12:26:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-21 08:47:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-13 09:13:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-08 12:03:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-24 09:30:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-09 14:07:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-07 11:47:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-22 12:58:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-16 14:33:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-08 10:00:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-03-01 12:16:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-21 11:44:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 14:05:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-02-08 10:10:11
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-01-25 13:34:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-01-15 08:02:35
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-01-12 08:08:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-12-21 11:25:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-12-08 13:27:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-28 08:18:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-14 08:28:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-09 15:08:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-10-26 11:52:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-10-12 11:43:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-02 08:45:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-25 13:36:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-21 11:16:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-10 14:35:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-06-07 14:37:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-04-13 09:20:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-28 09:45:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-16 11:34:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-09 11:02:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-09 10:59:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-02-16 10:49:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-01-19 09:35:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-01-04 10:07:16
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-22 13:50:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-08 13:54:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-18 12:54:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 12:20:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-11-04 10:51:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-15 12:10:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-15 12:09:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-30 09:20:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-06-14 11:29:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-04-14 10:07:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-08 09:50:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-06-15 09:32:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-05-08 11:06:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-03-04 14:39:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-11-24 11:17:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-05-06 11:05:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 13:03:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 12:52:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 12:23:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-01-24 11:08:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja