Udzialanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Rejestr w: KM - Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Symbol rejestru
7344
Nazwa
Udzialanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80, tel. 12-61-69160, 12-616-9065, fax: 12-616-9162, Kierownk Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna

Art. 5c, 6, 7 i 8 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-22
Data aktualizacji:
2019-12-30

Dziennik zmian