WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-07-09 12:18:44

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROMOCJĄ ZDROWIA I EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
8031
Nazwa
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROMOCJĄ ZDROWIA I EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, 

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89,

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89,

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., pok.212 telefon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89. Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz, Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-09
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:37:39
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-07-09 12:18:44
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-07-09 12:15:21
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-07-09 12:12:31
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-07-09 12:09:51
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja