WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-05-14 11:10:58

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)

Rejestr w: WK - Wydział Kontroli Wewnętrznej

Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Referat/oddział

Referat Skarg i Wniosków – WK-01, ul.Bracka 10, I piętro, pok. nr 5 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 51/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi

Rejestr zawiera między innymi dane osobowe skarżących i wnioskodawców. Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) oraz ze względu na ochronę dóbr osobistych - art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA AUGUSTYNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-09
Data aktualizacji:
2019-11-22

Dziennik zmian rejestru:

2019-11-22 15:14:51
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-22 15:14:40
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-14 11:10:58
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-09 08:39:16
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-09 08:35:51
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja