Zezwalanie na uprawę maku i konopii

Rejestr w: WS - Wydział Kształtowania Środowiska

Symbol rejestru
6180
Nazwa
Zezwalanie na uprawę maku i konopii
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt , os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898,  fax 6168891

Podstawa prawna

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego  określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Procedury
Uwagi

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA SENDUR
Data wytworzenia:
2018-03-28
Data publikacji:
2018-03-28
Data aktualizacji:
2019-05-23

Dziennik zmian