WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-06-14 13:02:20

Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
7351
Nazwa
Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Ds. Kontroli Postępowań I Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Uwagi

Ograniczenie dostępu: z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochronie nie podlegają informacje powszechnie dostępne tj. wskazanie podmiotu ubiegającego się o pomoc, beneficjent pomocy, informacje o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu i podstawie prawnej.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2019-08-21

Dziennik zmian rejestru:

2019-08-21 12:26:00
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-06-14 13:02:20
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:20:32
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-06-06 08:47:33
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-24 14:35:03
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:45:34
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-15 09:55:43
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-28 12:42:13
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 14:59:56
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2017-03-29 15:18:44
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2016-10-27 09:36:38
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:43:55
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:41:58
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-06-09 12:04:03
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 13:07:06
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja