Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym

Rejestr w: KZ - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Symbol rejestru
1633
Nazwa
Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6515

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Ustawa z 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j. Dz.U z 2018, poz. 217 ze zm.)

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-13
Data aktualizacji:
2018-06-05

Dziennik zmian