Zezwolenie na sprowadzanie zwlok i szczatków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania

Rejestr w: SA - Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol rejestru
7048
Nazwa
Zezwolenie na sprowadzanie zwlok i szczatków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania
Sposób udostępniania

na wniosek (procedura OR-02)

Referat/oddział

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII
30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 28a
Informacja i załatwianie spraw I p., pok. 114, tel. 12 616 5713/ 12 616 56 82 / 12 616 57 11 / fax. 12 616 5681

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2096, z późn. zm.) , ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,, z późn. zm.)

 

Procedury
Uwagi

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, 1742).

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-06-08
Data publikacji:
2012-11-12
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian