Zbiór aktów prawa miejscowego

Rejestr w: BR - Kancelaria Rady Miasta Krakowa

Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 202,

tel. 12-616-1400,

tel. 12-616-1401.

Podstawa prawna

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2011-10-06
Data publikacji:
2013-04-30
Data aktualizacji:
2019-05-24

Dziennik zmian