WERSJA REJESTRU z dnia: 2018-05-11 13:30:56

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rejestr w: BR - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 201,

tel. 12-616-1400,

tel. 12-616-1401.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2011-10-06
Data publikacji:
2013-04-30
Data aktualizacji:
2019-05-24

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-24 14:48:03
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-05-24 14:45:21
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-05-24 14:44:08
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-05-11 13:30:56
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-06-14 11:27:44
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-11 10:47:22
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2015-05-15 09:53:40
KONRAD SZUBA
 Edycja
2014-06-04 11:42:26
KONRAD SZUBA
 Edycja
2014-05-06 12:46:25
KONRAD SZUBA
 Edycja
2013-04-30 12:56:36
KONRAD SZUBA
 Edycja
2013-04-30 12:53:17
KONRAD SZUBA
 Edycja