WERSJA REJESTRU z dnia: 2014-05-06 12:46:25

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rejestr w: BR - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania

BIP MK, IDZ, na wniosek, e-mail, do wglądu w siedzibie UMK - w godzinach pracy Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Referat/oddział

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 201, tel. 12-616-1400, 1401

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67. i Nr 27, poz. 140).


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2011-10-06
Data publikacji:
2013-04-30
Data aktualizacji:
2019-05-24

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-24 14:48:03
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-05-24 14:45:21
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-05-24 14:44:08
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-05-11 13:30:56
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-06-14 11:27:44
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-11 10:47:22
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2015-05-15 09:53:40
KONRAD SZUBA
 Edycja
2014-06-04 11:42:26
KONRAD SZUBA
 Edycja
2014-05-06 12:46:25
KONRAD SZUBA
 Edycja
2013-04-30 12:56:36
KONRAD SZUBA
 Edycja
2013-04-30 12:53:17
KONRAD SZUBA
 Edycja