Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w zakresie edukacji

Rejestr w: EK - Wydział Edukacji

Symbol rejestru
152
Nazwa
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (e-mail)

Referat/oddział

Referat Orgaqnizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul.Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

 

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BATKO
Data wytworzenia:
2011-09-14
Data publikacji:
2013-02-28
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian