Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

Rejestr w: IT - Wydział Informatyki

Symbol rejestru
2635
Nazwa
Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

 

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 319

telefon: 12 616 1765

 

Referat Planowania i Kontrolingu

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ANNA KATARZYŃSKA

pokój nr 327

telefon: 12 616 1780

 

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
GRZEGORZ ŻYCH - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA CHLEBDA
Data wytworzenia:
2011-09-13
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-31

Dziennik zmian