Co się stanie, gdy nie przyjmę oferty najmu lokalu socjalnego będącego realizacją wyroku sądowego?

 

Po upływie terminu ważności oferty, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie oczekującej na pomoc mieszkaniową. W przypadku nieopuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu, wierzyciel skieruje sprawę do komornika.