Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnych

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2004 roku publikowania treści ogłoszeń z Biuletynu Zamówień Publicznych i Ofert Miasta Krakowa, poniżej będą zamieszczane nawigacje do stron podmiotowych BIP miejskich jednostek organizacyjnych, które będą publikować ogłoszenia o zamówieniach publicznych na własnych stronach.