Dokument archiwalny

Zadania publiczne o charaktrze lokalnym lub regionalnym 2012

 

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

 

Cykl – Eliminacje oraz Finał Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości dla dzieci w wieku 10 -14 lat

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju o Wieżę Wolności 1918 w Szachach

Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

XII Turniej w Gimnastyce Artystycznej o Srebrnego Sokoła

Impreza Sportowo – Rekreacyjna – Festyn Rodzinny

VIII Edycja Turnieju piłkarskiego z okazji „Dnia dziecka" dla chłopców i dziewcząt

Cykl Eliminacji oraz Finał Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat Mini Euro 2012

IV memoriał im. Michała Bobera i Michała Jeziora

Krakowska wiosna brydżowa

Turniej Orła Białego - turniej piłki nożnej

Zakończenie sezonu MOZN 2012 połączone z kursokonferencją i szkoleniem na sezon 2013

Turniej Piłkarski Drużyn Młodzieżowych „EURO 2012 - ORLIK" Polska - Ukraina

Curling - popularyzacja dyscypliny olimpijskiej

Z piłką ręczną na orliki

I Mistrzostwa Polski Oldbojów w piłce ręcznej w ramach XV Memoriału Alfreda Kałuzińskiego

Wygraj turniej !!!

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Cykl turniejów brydża sportowego realizowany pod hasłem „Kraków Europejską Stolicą Sportu 2015"

Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Strzelectwie

Jesienny Młodzieżowy Turniej Lajkonika

Olimpijski Turniej Tańca PASJA 2012

 

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ WRAZ ZE SKŁADEM ICH ZARZĄDU, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE ART. 19A Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Z PÓŹ. ZM.)